Noutăți

„Cu supraefort, dar se face față cerințelor…”

La 2 februarie în incinta centrului de sănătate Ștefan Vodă s-a desfășurat ședința de dare de seamă pentru anul 2016. Au participat medicii de familie, șefii oficiilor medicilor de familie, specialiștii centrului de sănătate Ștefan Vodă. Fondatorul, Consiliului raional, a fost reprezentat de către dl Nicolae Molozea, președintele raionului, și dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, CNAM – de către Anatolie Luchianov, șeful agenției teritoriale Căușeni a CNAM. Au răspuns la invitație și colegii de breaslă – dl Mihail Malachi, șef adjunct al secției spitalicești spitalului raional, și dl Valeriu Boian, medic-șef al centrului de sănătate publică.

Dna Mariana Haret, directorul centrului de sănătate, a făcut o analiză amplă a activității desfășurate pe parcursul anului 2016. Prin cifre, tabele și diagrame a fost expus un volum extrem de mare de muncă efectuată de colectivul centrului cu responsabilitate, devotament și profesionalism înalt.

Dna Tatiana Nicolenco, director-adjunct al centrului, a abordat cea mai durută problemă – lipsa de cadre, deoarece situația este cu adevărat catastrofală. Centru are nevoie de 9 medici de familie și de un șir întreg de specialiști: neurolog, psihiatru, pediatru, cardiolog, reumatolog, alergolog, profpatolog. Șapte medici de familie deservesc 12 sate, fiecare medic îndeplinește un volum dublu, chiar și triplu de lucru. Problema poate fi soluționată numai la nivel de Guvern, Parlament și Ministerul Sănătății. Dl Molozea a informat că problema în cauză de nenumărate ori a fost abordată de președinții raioanelor, fiindcă acest fenomen persistă în toată țara, și nu numai în medicină.

Dna Nicolenco a menționat că există o conlucrare sănătoasă cu spitalul raional, secția consultativă, medicina de urgență, însă la acest capitol există și probleme, spre exemplu, spitalizarea bolnavilor neasigurați sau bolnavilor oncologici. Este nevoie de un hospice, casă de adăpost pentru bolnavii de cancer. Incredibil, dar la noi în raion sunt copii care refuză să îngrijească părinții care au cancer în ultima stadie…

Dacă medicii n-au avut pretenții către fondator, deoarece Consiliul raional, în pofida crizei financiare, totdeauna a acordat ajutorul necesar instituției, atunci ei au întrebări la CNAM. Medicii sunt nedumeriți, chiar revoltați de modul cum se face compensarea medicamentelor. În listă sunt introduse maladii care foarte rar se întâlnesc în practică, iar cele mai răspândite maladii, ca, de exemplu, coxartroza, nu sunt compensate. S-au scos la iveală și alte probleme de ordin profesional. Dl Luchianov a sugerat medicilor să adreseze atât Ministerului Sănătății, cât și CNAM propuneri argumentate pentru a schimba situația în bine.

Dl Molozea în luarea sa de cuvânt a mulțumit medicilor pentru muncă, și-a exprimat recunoștința față de medicii care au atins vârsta de pensionare, însă continuă să lucreze. Situația e complicată, dar, comparativ cu alte domenii unde se muncește nu mai puțin, medicii de familie să bucură de un salariu mai bun. Președintele raionului a asigurat că va insista la cel mai înalt nivel ca problema cadrelor să fie rezolvată cât mai curând, se va implica personal în soluționarea problemei ce ține de reparația spitalului raional. Totodată președintele a adresat tuturor lucrătorilor medicali rugămintea de a evita conflictele între medic și pacient, de a trata pacienții cu multă omenie. Sunt, din păcate, semnale de la cetățeni, că la acest capitol sunt nu puține rezerve.

Și-a exprimat recunoștința în fața medicilor și dl Vasile Gherman, deoarece în condiții dificile, cu supraefort totuși se face față cerințelor. Relațiile bune cu administrația publică locală de nivelul I sunt necesare, deoarece și primarii sunt responsabili pentru sănătatea publică. Problemele sociale ce țin de tuberculoză, donarea de sânge și altele este necesar de discutat la ședințele consiliilor locale. Conlucrarea amiabilă va aduce roade bune, a concluzionat vicepreședintele raionului.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”DSC00020 DSC00025 DSC00026 DSC00028