Noutăți

Cu respect și recunoștință față de funcționarii publici

Festivitatea profesională dedicată Zilei Funcționarului Public a avut loc la 22 iunie și s-a desfășurat în școala de arte „M. Bieșu”.

Tradițional, întâi de toate a fost onorat Drapelul de Stat și Imnul raionului Ștefan Vodă.

Prezentatoarea sărbătorii, dra Patriția Uța, a felicitat prezența, subliniind importanța activității funcționarilor publici. În administrația raionului muncesc foarte mulți oameni valoroși de activitatea cărora depinde buna organizare și funcționarea societății. Actualmente în raion muncesc peste 500 de angajați în administrația publică, dintre ei 400 au statut de funcționar public.

Președintele raionului, dl Nicolae Molozea, cel mai înalt funcționar public din raion, a felicitat colegii de breaslă mulțumindu-i pentru muncă cu responsabilitate, corectitudine și capacitățile organizatorice.

Dna Aliona Muntean, șefa secției administrative a dat citirii dispoziția președintelui raionului cu privire la decernarea funcționarilor publici cu Diploma de Onoare a Consiliului raional și cadou de preț. Astfel, au fost menționați: Aurica Cebotari, şefa direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei; Maia Roşca, arhitect-şef al raionului; Lidia Matveev, şefa serviciului arhivă; Iuri Deriughin, şef serviciu relaţii funciare şi cadastru; Ana Procopovici, contabil-şef, Aparatul preşedintelui raionului; Olesea Moiseev, specialist superior, serviciul integrare europeană şi investiţii; Lia Banari, specialist principal, serviciul juridic, Aparatul preşedintelui raionului; Natalia Puşcă, secretar administrativ superior; Elizaveta Ceban, şef-adjunct, direcţia finanţe Ştefan Vodă; Tatiana Lugovschi, specialist principal, direcţia finanţe Ştefan Vodă; Larisa Caburgan, specialist principal, direcţia finanţe Ştefan Vodă; Valentina Uța, șefa direcției cultură, tineret, sport și turism; Carauş Vera, specialist principal, direcţia agricultură şi alimentaţie; Maia Osipov, specialist în „Serviciul prestaţii sociale”, direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei; Veronica Vorfolomei, specialist principal, direcţia generală educaţie; Alexandru Danilov, specialist principal, direcţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri.

Cu Diploma de Onoare a Consiliului raional și flori au fost decernați Adelina Barbăneagră, şefa direcţiei economie şi atragerea investiţiilor; Ina Caliman, şefa direcţiei finanţe; Raisa Burduja, şefa direcţiei generale educaţie; Cuclenco Mircea, şeful direcţiei agricultură şi alimentaţie.

În scenariul sărbătorii elaborat de secția administrație publică de comun cu direcția cultură, tineret, sport și turism au fost incluse și cadouri muzicale din partea artiștilor amatori din raion și elevilor și profesorilor școlii de arte „M. Bieșu”.

 

S-au bucurat de atenția acordată veteranii, funcționarii publici care se află la odihnă binemeritată. Invitați în scenă, ei au primit în dar florile recunoștinței și cadou muzical.

Dl Alexandru Baluță a felicitat și decernat cu diplome funcționarii publici din partea Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat.

Cu un mesaj de felicitare, diplome și premii bănești pentru un șir întreg de funcționari publici din cadrul administrațiilor locale de nivelul I și II a venit dl Ion Mustafenco, președintele asociației sindicale Ștefan Vodă a Federației SINDASP.

A avut loc, în premieră, încă un moment solemn – dna Marina Ganea, specialistul superior în domeniul biblioteconomiei la direcția cultură, tineret, sport și turism, a depus jurământul de credință în calitate de funcționar public. Președintele raionului a felicitat călduros noul funcționar public, tânăr, dar profesionist înalt și responsabil.

Astfel, prin activitatea desfășurată au fost omagiați funcționarii publici ai raionului de corectitudinea, competența și capacitățile organizatorice a cărora depinde succesul în realizarea obiectivelor propuse de către organele administrației publice locale.