Noutăți Relații funciare și cadastru

Referitor la lucrările de delimitare a bunurilor imobile

În perioada iunie-noiembrie 2021, la adresarea instituțiilor medicale din teritoriu, au fost efectuat lucrările de delimitare selectivă a 4 bunuri imobile proprietate publică a Consiliului raional Ștefan Vodă.

  • cod cadastral 85012160288 – suprafața – 1,2931 ha, amplasată clădirea administrativă de pe str.Testemițeanu din or. Ștefan Vodă (IASV, Centrul de Sănătate Ștefan Vodă, DGASPF, secția administrativ-militară);
  • cod cadastral 85252010080-suprafața -3,2974 ha, amplasat Centrul de Sănătate Olănești;
  • cod cadastral 85352020014 – Suprafața – 2,3406 ha, amplasat Centrul de Sănătate Talmaza;
  • cod cadastral 85352020039 – suprafața – 0,1232 ha; amplasată substația de asistență medicală urgentă Talmaza

Pe parcursul anului viitor pe teritoriul raionul Ștefan Vodă urmează a fi efectuate lucrările în cadrul Proiectului Înregistrare și Evaluare Funciară finanțat de Banca Mondială cu termenii de implementare 2019-2023.

Astfel, în opt localități, unde nu s-au efectuat lucrările de înregistrare a grădinilor și loturilor de lîngă casă, urmează înregistrarea a peste 12000 de terenuri.

La fel, în cadrul acestui proiect vor fi delimitate bunurile imobile a statului de pe teritoriul raionului Ștefan Vodă, cât și bunurile imobile a unităților administrativ-teritoriale de nivelul unu și doi în număr de peste 4000. Toate aceste bunuri au fost supuse inventarierii și documentării, inclusiv cu pregătirea prealabilă a listelor de delimitare.

Acest volum mare de lucru revine specialiștilor pentru reglementarea proprietății funciare din primării și serviciului relații funciare și cadastru din cadrul Consiliului raional.

Lucrările de delimitare se vor realiza de către firme licențiate în domeniu în baza licitațiilor organizate de Agenția Servicii Publice, responsabilă de implementarea proectului sus-numit.

Alexei Jitaru, șef interimar serviciu relații funciare și cadastru