Noutăți

Cu probleme financiare – în noul an școlar

La ordinea de zi a ședinței de lucru a managerilor școlari prezidată de către dna Raisa Burduja, șefa direcției generale educație, au fost puse mai multe chestiuni ce țin de activitatea instituțiilor la început de an școlar 2017-2018.

După cum a informat dna Burduja, situația financiară a mai multor instituții de învățământ este precară. Componenta raională de 4 mln a fost repartizată după necesități stringente, în primul rând pentru susținerea instituțiilor mici, 10 la număr. La moment au rămas nerepartizate 90 mii de lei. Conform calculelor efectuate, dacă, începând cu 1 septembrie, guvernul va acoperi acele 8 procente de majorare a salariului, atunci până la finele anului 2018 nu se ajung 1.825.000 lei, în caz contrar – 2.036.000 lei. Au fost analizate cu minuțiozitate bugetele instituțiilor pentru a găsi soluții de economisire a banilor, inclusiv prin comasarea claselor etc., însă rezultatul este minimal.

Dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, a subliniat că situația similară este în toată republica, guvernul cunoaște situația din învățământ și, probabil, va lua o atitudine corespunzătoare, însă la nivel local trebuie de făcut tot posibilul pentru a minimaliza pericolul existent: pedagogii nu pot să rămână fără salarii, în sezonul rece cheltuielile vor crește esențial. În această ordine de idei vicepreședintele raionului a cerut ca fiecare conducător împreună cu contabilul încă odată să analizeze bugetele, să cunoască situația reală la fiecare compartiment. Deoarece începând cu 14 august comisia raională pentru verificarea nivelului de pregătire a instituțiilor de învățământ către noul an școlar se va deplasa în toate localitățile raionului, conducătorii vor raporta despre situația financiară reală. Prin urmare, la ședința Consiliului raional din luna septembrie instituțiilor se vor aloca surse financiare din limita posibilităților.

În continuare au fost abordate problemele ce țin de asigurarea cu cadre didactice (prin ministerul de resort în raion au fost repartizați doi tineri specialiști care încă nu s-au prezentat la locul de muncă), controlul medical general al copiilor din clasa I, vaccinarea copiilor, controlul medical al cadrelor didactice, ședința comisiei raionale pentru maturitatea școlară care va avea loc la 16 august.

Dna Valentina Sînchetru, șefa cabinetului metodic, a vorbit despre desfășurarea atelierelor de dezbateri și a conferințelor la nivel local și raional, formarea cadrelor didactice, întrunirile metodice a cadrelor didactice.