Noutăți Servicii Desconcentrate

Cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.94 din 30 iulie 2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21)

Serviciul Fiscal de Stat, în scopul asigurării aplicării corecte a legislației în vigoare, informează despre publicarea în Monitorul Oficial nr. 257-263 (8301-8307) din 12 august curent a Ordinului ministrului finanțelor nr. 86 din 10.08.2022 cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.94 din 30 iulie 2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat.

De menționat că, prima perioadă pentru care se raportează obligațiile aferente impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, potrivit formularului tipizat modificat conform ordinului nominalizat, este luna iulie 2022.

Ordinul respectiv intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

În scopul asigurării unei interacțiuni bazate pe angajamente reciproce și sarcini asumate, precum și în scopul executării prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c), d), e) din Codul Fiscal, solicităm respectuos conformarea la noile prevederi legale vizate.

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa pagina-web a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md, consulta  Baza Generalizată a Practicii Fiscale, pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit) sau pot apela Direcția deservire fiscală Ștefan Vodă la nr. de tel. 0242-2-23-50, 0242-93-510, 0242-2-22-70.

sursa: www.sfs.md