Anunțuri Noutăți

Cu privire la instituirea tutelară pe copii

Autoritatea tutelară Ştefan Vodă de comun cu Inspectoratul de Poliţie Ştefan Vodă atenţionează: locuitorii raionului Ștefan Vodă care pleacă, pe termen mai mult de 3 luni, peste hotarele Republicii Moldova la muncă, având la întreţinere copii minori (până la vârsta de 18 ani), sunt obligaţi, conform cerinţelor art.13 din Legea nr. 140 din 14.06.2013 „Privind protecţia specială a copiilor rămaşi fără ocrotirea părintească” să informeze primăriile locale, în grija cui rămân copiii. Obligatoriu trebuie să fie instituită tutela.

Elena Ceban, inspector superior BSC IP Ștefan Vodă