Noutăți

Cu privire la desfășurarea iarmarocului de comercializare a produselor agricole

Primarilor satelor/comunelor din raionul Ştefan Vodă

Prin prezenta, vă informăm că în conformitate cu decizia Consiliului orăşenesc Ştefan Vodă nr. 3/6 din 12 aprilie 2017, emisă în scopul susţinerii producătorilor agricoli din localităţile raionului Ştefan Vodă şi facilitării accesului acestora la consumatori şi creării posibilităţilor de comercializare a producţiei agricole (de origine vegetală), precum şi în scopul diversificării oportunităţilor de procurare a produselor agricole de către cetăţenii oraşului, în temeiul art. 14 alin. (2), lit. b) şi v) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală:

  1. Se permite organizarea şi desfăşurarea târgului (iarmaroc) de comercializare a produselor agricole (de origine vegetală), care va avea loc în fiecare zi de sâmbătă, în termen de la data de 15 aprilie până la data de 30 iunie 2017 inclusiv, pe str. Constructorilor – intersecţie cu stradela de acces spre str. Grigore Vieru, în sectorul de teren proprietate publică a oraşului aflat în spatele tribunei pentru spectatori a stadionului orăşenesc (pentru orientarepeste drum de cafenele-bar „Dereveaşka” şi „Molodejnoie”).
  2. Se stabileşte, că pe toată perioada de organizare şi desfăşurare a târgului (iarmaroc) al produselor agricole în locaţia stabilită nu se vor încasa plăţi de comercializare.
  3. Se obligă vânzătorii produselor agricole în cadrul târgului (iarmaroc) să asigure respectarea normelor sanitare, ordinii publice, salubrizarea teritoriului.
  4. Inspectoratul de poliţie Ştefan Vodă va asigura siguranţa circulaţiei transportului auto şi a pietonilor pe perioada desfăşurării târgului (iarmarocului) vizat.
  5. Controlul asupra executării decizii este încredinţată viceprimarului Moloman Sergiu (telefon de contact 242-22153, 069867333).

În contextul celor enunţate, rugăm să informaţi producătorii agricoli din localitate referitor la oportunitatea comercializării producţiei agricole (de origine vegetală) în oraşul Ştefan Vodă începând cu ziua de sâmbătă, 15 aprilie 2017.

Atenţie: nu este autorizată comercializarea producţiei de origine animalieră (carne, lactate, etc.).

Cu respect,

Viceprimarul orașului Stefan Voda

Moloman Sergiu