Cultură, Tineret, Sport și Turism

Cu muzica prin viață

Serată de creație a dlui Pavel Grec, muzician, dirijor de fanfară, personalitate de cultură a raionului Ștefan Vodă.

O veche zicală românească spune că „omul sfințește locul, iar nu locul pe om”. Un om cu o mare putere spirituală sfințește locul în care trăiește, devenind mai apoi o personalitate cunoscută, iar spațiul din jurul lui se transformă într-un punct de interes public.

Recent „locul sfințit” a fost satul Ermoclia, unde un Om, considerat rege al muzicii de fanfară, dl Pavel Grec la cei 90 de ani împliniți a adunat în jurul său rodul muncii sale de o viață – fanfare și grupuri de instrumentiști suflători, formate și conduse de către discipolii măriei sale, colegi și prieteni de breaslă veniți din raioanele Ștefan Vodă, Căușeni, Taraclia. Emoții frumoase, emoții puternice le-a trăit dl Crec în această zi, când pașii lui împovărați de vreme și sprijiniți de bastonul bătrâneților s-au îndreptat în marș cadențat, de-ți părea că a întinerit cu vre-o cinci decenii, iar casa de cultură din Ermoclia părea să devină neîncăpătoare la sunetele de argint a trompetelor ce-l întâmpinau ca pe un părinte. Mai mult decât atât, dl Pavel Grec, pomenindu-se între ai săi, a aruncat tristețea din priviri și foarte îndrăzneț, ca pe timpuri, a început a dirija fanfarele aliniate în față. Apoi șirul emoțiilor a continuat în scenă, unde a fost anunțată fanfara satului Ermoclia „Pavel Grec”, condusă de cel mai tânăr discipol al omagiatului, Ion Florea, la inițiativa căruia a fost organizat acest eveniment de neuitat. Cu o mândrie deosebită și-a prezentat elevul în scenă, fiind încrezut că la Ermoclia muzica de fanfară va fi la ea acasă și ștafeta muncii sale trece în mâni de nădejde.

Și dacă revin la zicala românească despre un om care sfințește locul, vreau să mai spun că pentru dl Pavel Grec nu doar Ermoclia a fost satul în care talentul măiestriei sale a dat roade. Acest mare Om de cultură, oriunde s-a aflat dus de soartă, a lăsat urme frumoase și amintiri de înaltă mândrie.

…Vede lumina zilei în raionul Hâncești, într-o familie cu 16 copii. Fiind cel mai bolnăvicios, a suferit toate bolile posibile din acele vremuri. Este „luat de suflet” de către moș Ion, un văr de-a mamei, pentru că acesta nu avea copii. Din toți frații moș Ion l-a ales pe Pavel, cel mai slab și mai „urât” copil, dar din toți el avea cel mai bun auz muzical. Moș Ion, fiind dirijor militar de specialitate, avea să-i marcheze destinul micului Pavel. La vârsta de 12 ani este trimis la Iași, unde studiază aprofundat instrumentele de suflat – alt, tenor, cornet, trompetă. Muzica îl evidențiază de ceilalți. În timpul serviciului militar, posedând mai multe limbi, deseori servea și ca traducător. După serviciul militar, în anul 1955, dl Pavel Grec este trimis în bază de contract în orașul Taraclia în calitate de dirijor al fanfarei militare. Apoi înființează încă o fanfară, de astă dată a colhozului din Taraclia, devenind laureat a mai multor concursuri și festivaluri de pe atunci. De aici, de la Taraclia, o lume toată cunoaște acest nume și, desigur, faima o capătă și Taraclia. După cum a menționat și dl Vasile Cavlac, șef secție cultură Taraclia, discipol al dlui Pavel, prezent la  aniversare, „Taraclia greu și-a revenit după plecarea dumnealui. Și astăzi numele dlui Pavel Grec este cunoscut și respectat la noi, prin  umeroșii elevi, la moment profesori, dirijori, instrumentiști de fanfară”.

Din anumite motive de familie, în anul 1971 destinul îl aduce și pe meleagurile noastre, este vorba de casa de cultură Olănești, unde este imediat remarcat prin talentul și sârguința sa. În același timp activează și în centrul raional, Suvorov de pe atunci, ridicându-se la cele mai înalte cote de măiestrie și profesionalism, deținând doar locul I și Diplome de gradul I la toate concursurile de atunci. Deține mult timp locul I în cadrul Festivalului Uniunii Artiștilor Amatori printre lucrătorii în artă din republică. Cu orchestra de fanfară a colindat toată Moldova, și nu numai – a mers prin diferite turnee în străinătate, ca România, Bulgaria.

Ca și astăzi, pe atunci cultura și oamenii din cultură erau pătura cea mai prost plătită de stat , de aceea neajunsurile și lipsa unei locuințe îl determină pe dl Pavel Grec să treacă cu traiul la Ermoclia, unde i s-a distribuit o casă. Aici norocul a fost de partea satului Ermoclia, însuși Dumnezeu le-a dăruit ermoclienilor șansa să se afirme și să se mândrească cu cel mai bun fanfarist din republică, iar fanfara de la Ermoclia devine lider în acest gen de artă. Festivalul republican „Cel mai bun fanfarist”, Festivalul republican  ,,La vatra horelor”, festivalul republican  „Rapsozii Moldovei” și multe, multe festivaluri și concursuri raionale de-a lungul anilor plasează Ermoclia în fruntea muzicii de fanfară. Devine mentor excelent pentru zeci de muzicanți, îndrumând sute de tineri, care practică și promovează valorile muzicii de fanfară.

Dl Mihai Țurcan, primar de Ermoclia, a adus plecăciuni adânci, urări de sănătate, ani de viață lungă acestui Mare Om de cultură din partea tuturor ermoclienilor: „Mereu vă vom purta respectul pentru că ne-ați făcut satul cunoscut departe de hotarele lui.” De fapt, respectul primarului și a tuturor implicați în acest eveniment vorbea de la sine – rar în ziua de azi, omul de artă este ridicat la justa-i valoare.

Amintiri frumoase despre Pavel Grec a adus în scenă și dl Petru Bulai, fostul șef al secției cultură, prieten și coleg de breaslă. Dna Valentina Uța, șef DCTST, a înmânat din partea Consiliului raional Ștefan Vodă cadoul de preț și Diploma de excelență la împlinirea vârstei de 90 ani pentru remarcabila activitate în promovarea muzicii de fanfară și a culturii naționale de-a lungul a șapte decenii.

Au urmat, rând pe rând, fanfarele conduse de foștii elevi, astăzi muzicieni și dirijori: colectivul de instrumentiști ai școlii muzicale s. Copanca, raionul Căușeni, dirijor dl Leonid Bolgar, originar din s. Ermoclia, discipol al dlui Pavel Grec; fanfara „Andrei Cardauc” s. Tudora, raionul Ștefan Vodă, dirijor Nicolae  Robu, discipolul dlui Pavel; fanfara „Valentin Luchianov”, s. Zaim, Căușeni, dirijor Ion Iveste; fanfara s. Slobozia, Ștefan Vodă, dirijor Victor Babici; grupul de instrumentiști din Taraclia, toți discipolii dlui Grec, în frunte cu  Vasile Cavlac, șef secție cultură Taraclia; grupul de suflători din s. Feștelița, dirijor Alexandru Cernean; ansamblul folcloric „Muguraș” al gimnaziul „Ion Creangă” s. Ermoclia, conducător Iurie Pogor.

O frumoasă contribuție au adus și lucrătorii casei de cultură, cât și a bibliotecii publice din Ermoclia. Țin să mulțumesc și moderatoarei, dnei Tatiana Bereștean, educatoare la grădiniță, cât și celor de la centrul de plasament pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități din sat, unde își petrece bătrânețile dl Pavel Grec.

Punctul forte al evenimentului a fost recitalul la muzicuță din partea dlui Pavel Grec în fața  tuturor spectatorilor. După ce i-a ascultat pe toți cu mare atenție și răbdare dl Pavel nu s-a lăsat pradă vârstei și a susținut un master clas, cu multe comentarii și amintiri frumoase.

La final aș vrea să zic doar una: omul ajunge la o vârstă înaintată atunci când se simte bine printre oameni, fiind apreciat și respectat după merite. Cei de la Ermoclia în frunte cu primarul, cât și oaspeții veniți de dragul profesorului său, au demonstrat acest lucru, iar muzica, cât și dragostea față de ea a fost acea călăuză dătătoare de viață care alină sufletul și te ridică din orice cădere sufletească. La mulți ani, măiestre!

Maria Romanciuc,  specialist  principal DCTST Ștefan Vodă

009026039051091