Noutăți

Cu insistență spre realizare

Dezvoltarea infrastructurii rutiere are un impact social benefic. Starea actuală a drumurilor constituie un impediment major în accesul populaţiei rurale la unele servicii sociale calitative, care ar putea fi prestate în condiţiile unei concentrări geografice mai pronunţate a instituţiilor publice, unde acestea urmează a fi prestate. De aceea ani la rând primarul s. Cioburciu, dl Dmitrii Wissotzky, a depus toate eforturile pentru reparația unui sector de drum de 2650 metri.

Primul pas pe care l-a făcut a fost elaborarea proiectului tehnic pentru reparația acestui drum, apoi au urmat adresările la toți investitorii posibili. Până la urmă s-a implicat în soluționarea acestei probleme și dl Nicolae Molozea, președintele raionului, solicitând de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor să fie susținut acest proiect și reparația drumului din s. Cioburciu spre traseul Ștefan Vodă-Talmaza.

Eforturile susținute depuse de autoritățile publice locale de nivelul I ș II s-au soldat cu succes: în luna octombrie 2015 au fost inițiate lucrările pentru etapa a III-a proiectului „Impulsionarea dezvoltării social-economice a localităţilor din cursul inferior al râului Nistru, cât şi a celor din zona de stepă şi încurajarea turismului în zona de frontieră prin renovarea drumului L-510 R-30 Ştefan Vodă–Talmaza”. Astfel, etapa a treia a proiectului prevede reparația capitală a drumului de acces spre satul Cioburciu. Conform proiectului, este preconizată reparația unui sector de drum cu o lungime de 2,65 km, dintre care 2,2 km în variantă albă, iar 0,4 km în variantă beton asfaltic.

La moment, au fost executate lucrări de profilare. A fost demontată bordura veche, se instalează bordurile noi, cât și lucrări de așternere a primului strat de piatră spartă pe un sector de 2,1 km (din 2,65km).

Recepția de terminare a lucrărilor din cadrul etapei a II-a a proiectului „Reparația capitală a drumului L510 Ștefan Vodă – Talmaza” a avut loc la data de 22 octombrie 2015, unde au fost executate lucrări de construcție a drumului Ștefan Vodă–Talmaza pe un sector de 10,2 km.

Au fost renovați 16,025 km din drumul L510 „Ştefan Vodă – Talmaza”, prin urmare s-a redus substanțial timpul de deplasare din localitățile Talmaza, Cioburciu, Răscăieţi şi Viişoara spre punctele de trecere a frontierei Palanca, Tudora şi Volintiri. Costul total al proiectului este de 52 126 mii lei. În perioada 2013-2015 a fost valorificată suma de 46.389 mii lei, din suma data 45.389 au fost alocați din FNDR, iar suma de 1 mil lei – din sursele Consiliului raional Ștefan Vodă.

Aliona Muntean,

șef, secția administrația publică