Noutăți

Cu gândul spre noi realizări în 2016

Prima ședința Consiliului raional Ștefan Vodă din anul 2016 s-a desfășurat la 25 februarie, la ordinea de zi fiind 20 de chestiuni. La ședință au fost prezenți 32 din 33 consilieri raionali. A condus ședința dna Maria Crăciun, consilier din partea PLDM.

Tradițional, înainte de a începe ședința de plen, dl Nicolae Molozea, președintele raionului, a felicitat consilierii care au sărbătorit ziua de naștere în perioada între ședințe.

Pe prim plan a fost pusă chestiunea cu privire la activitatea unor servicii publice din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă pentru perioada anului 2015. Consilierii au apreciat pozitiv abordarea nouă a dării de seamă. Astfel, despre activitatea desfășurată pe parcursul anului trecut au raportat Raisa Burduja, șefa direcției generală educație, Viorica Nastasiu, șefa direcției asistență socială și protecția familiei, Vasile Rufa, șeful direcției agricultură și alimentație, Anton Barcari, șeful direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri, Valentina Uța, șefa direcției cultură, tineret, sport și turism, Adelina Barbăneagră, șefa serviciului integrare europeană şi investiţii, Mariana Haret, directorul IMSP „Centrul de sănătate Ștefan Vodă”, Vasile Plămădeală, directorul IMSP „Spitalul raional Ștefan Vodă”. Dl Nicolae Molozea, președintele raionului, a făcut un raport generalizat, axându-se pe perioada de când se află la cârma raionului, numind realizările care au avut loc în pofida situației de destabilizare politică și economică.

Schimbarea conducătorilor care fac față lucrurilor din principii partinice nu este admisibilă – de la acest deziderat a început dezbaterile pe marginea rapoartelor consilierul Ion Ungureanu. Dânsul s-a referit și la problema insuficienții cadrelor, problema majoră practic pentru toate direcțiile și instituțiile subordonate Consiliului raional. Consilierul raional a propus ca Consiliul raional să se adreseze cu un demers către Guvernul Republicii Moldova și Parlament pentru сa la nivel republican să fie găsită modalitatea de a aproviziona provincia cu specialiști tineri. Una din soluții – construcția locuințelor sociale – la moment nu este realizabilă la nivel local numai cu puterile proprii. Direcția agricultură care n-are pârghii pentru a influența dezvoltarea raionului în domeniul agrar trebuie, după părerea dlui Ungureanu, să se axeze pe atragerea investițiilor pentru crearea condițiilor de procesare a producției agricole în teritoriu. O altă problemă la care trebuie de concentrat eforturile comune – odihna copiilor în timp de vară.

Dl Valeriu Beril a apreciat pozitiv raporturile prezentate, deși rezerve sunt în fiecare domeniu. Bucură continuitatea tuturor lucrurilor bune, a menționat consilierul și și-a exprimat mulțumirea pentru realizările în domeniul reparației drumurilor din raion. Pentru asigurarea continuității în acest domeniu trebuie să ne bazăm pe atragerea investițiilor prin diferite parteneriate cu România, Polonia etc.

Raportorii pe alte chestiuni care au fost examinate în comisiile de specialitate și au primit aviz pozitiv au răspuns la întrebările consilierilor, în unele proiecte de decizii la propunerea consilierului Vasile Buzu s-au făcut modificări și redactări.

La finele ședinței consilierul dl Vasile Maxim a anunțat despre părăsirea fracțiunii comuniștilor și aderarea la fracțiunea socialiștilor.

Chestiunea cu privire la deschiderea şi modificarea unor rute de transport suburbane a fost scoasă de pe ordinea de zi pentru examinarea suplementară a unor aspecte de activitate a companiilor de transport.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”DSC00285DSC00293