Noutăți

Cu dreptul din prima ediție

DSC00188Recent, în casa de cultură din or. Ştefan-Vodă, a avut loc prima ediţie a festivalului-concurs raional de interpretare artistică a satirei şi umorului „Gura satului”. În calendarul cultural al direcţiei cultură, tineret, sport şi turism a Consiliului raional se regăsesc mai multe şi cu tematici variate festivaluri raionale, ce se desfăşoară în diverse localităţi ale raionului. Şi iată că pentru prima dată s-a purces la organizarea unui festival de satiră şi umor. Şi cu toate că a fost primul, festivalul, indiscutabil, a  păşit în viaţă cu dreptul.

Această acţiune culturală, organizată şi susţinută financiar de Consiliul raional, a fost realizată în câteva planuri, pe câteva platforme. Astfel, în foaierul casei de cultură a fost amenajat un salon de caricaturi cu lucrări ale autorilor din raion. La ea a participat cu câteva zeci de lucrări şi membrul Uniunii caricaturiştilor din Moldova dl Ştefan Agachi. Şi a fost absolut corectă decizia juriului condus de dl Vasile Gherman, vicepreşedinte al raionului, de a-l menţiona în mod special pe dl Agachi cu o Diplomă de Excelenţă şi un cadou de preţ aparte ca pe un profesionist în domeniu, astfel încât concursul propriu-zis să se desfăşoare între caricaturişti amatori ai acestui gen. Juriul a acordat locul întâi elevilor şcolii de arte din Olăneşti şi filialelor ei, locul doi – şcolii de arte „M. Bieşu” şi filialelor, iar locul trei tinerei autoare de caricaturi Patricia Uţa, care a demonstrat un adevărat simţ al umorului.

Lupta cea mare şi mai amplă s-a dat pe scena casei de cultură, acolo unde au concurat colectivele teatrale de amatori, epigramişti şi cei care au prezentat pantomime. Şi aici este cazul să amintim despre titulatura festivalului – „Gura satului”. Este o denumire foarte potrivită pentru că ştim cu toţii câte poate gura satului – să-l ridice în slăvi pe cineva ori să-l facă una cu pământul, să „roadă oasele de-a mărunţelul” fiecăruia etc. Juriul a desemnat învingătorii anume pornind de la modul pe cât de apropiate au fost realizările scenice de însăşi „gura satului”. Şi în această ordine de idei cei mai convingători au fost tinerii artişti amatori ai colectivului teatral de la gimnaziul „Gr. Vieru” din Purcari. Sceneta „Fosta odată la noi în sat”, care este o adaptare scenică a poeziei „Tărăboi” de Andrei Lupan, a fost un deliciu pentru spectatori, care au izbucnit în râs nu o dată. Era o scenă exact de sat: trei „babe”, interpretate extraordinar, dintre care două – Vlada Cebotarenco şi Valeria Ciornâi (apropo, care au primit menţiunile juriului) – au demonstrat adevărat har actoricesc, stau pe scaun la portiţă şi mâncând seminţe, comentează toate noutăţile şi personajele mai deochiate ale satului. Şi au făcut-o actoriceşte atât de firesc, dezinvolt, cu o dicţie clară, astfel încât se auzeau toate cuvintele, capitol la care unii participanţi la festival mai au de lucru. În scenă au mai fost câteva adevărate găselniţe, inclusiv cu parodierea unor elemente din show-businessul de azi.

Tinerii actori amatori de la liceul „Ştefan-Vodă” au mizat pe umorul din cunoscuta piesă a lui Vasile Alecsandri „Chiriţa în provincie”. Fragmentul prezentat a fost bine primit de public şi însoţit de râsete, provocate de jocul bun al câtorva tineri artişti, îndeosebi al lui Dumitru Corniţel care a interpretat-o pe Chiriţa. De altfel, este o tradiţie a teatrului nostru ca rolul Chiriţei să fie jucat de bărbaţi. Acest fragment al liceenilor din Ştefan-Vodă le-a adus locul doi. Apropo, am mai văzut o Chiriţă interesantă, permanent la hotarele isteriei în interpretarea Ecaterinei Otean din Volintiri. Volintirenii au îndrăznit să modernizeze mesajul piesei pentru a lua în derâdere moravurile actuale ale societăţii noastre.

Locul trei în acest important concurs le-a revenit tinerilor artişti de la casa de cultură din s. Olăneşti. Sceneta lor bilingvă, intitulată „Зайцы пляшут – старики плачут” a cucerit prin originalitate. Actorii au fost plasaţi într-un cadru de teatru cameral, cu utilizarea elementelor de teatru de păpuşi. Dar şi mesajul scenetei, ancorat în actualităţile moldoveneşti, a stârnit haz. De exemplu: radio Moldova anunţă că de la 1 aprilie s-a mărit pensia, iar peste câteva minute acelaşi post informează că de la 10 aprilie se vor majora tarifele la serviciile comunale. Aici nu e vorba despre exactitatea faptelor, cât despre specificul zilei de azi. Aşa că olăneştenii şi-au meritat locul printre învingători atât prin originalitatea conceptului scenetei, cât şi prin ancorarea în realitatea de azi.

Se cer numaidecât menţionate evoluţiile teatrului „Arborii” din Palanca, a colectivului teatral de la casa de cultură din s. Căplani cu o parodie fină a „îmbolnăvirii” tinerilor de azi de computer, telefonie mobilă, aşa încât uită şi de oamenii cei mai apropiaţi, dar şi cu jocul foarte natural a două „babe” şi a unui motan căplănean fantastic. A plăcut publicului şi două evoluţii ale discipolilor şcolii de arte „M. Bieşu” – cu sceneta în care Evelina Bragarenco a fost extraordinară şi pantomima „O lecţie de viaţă.”

Sala a explodat de multe ori în râs şi a aplaudat generos pe doi valoroşi epigramişti, doi autori de cărţi, doi cioburcieni – dnii Ştefan Agachi şi Ion Vascan. Dar a fost foarte convingător şi artistic prezentate epigramele şi parodia de către dl Ion Bondari din Crocmaz, aşa încât juriul a decis să-i menţioneze pe toţi în egală măsură.

–Am acum sentimentul unei adevărate satisfacţii de la modul cum s-a desfăşurat acest festival al umorului şi satirei, a menţionat dl Vasile Gherman, vicepreşedintele raionului, preşedintele juriului. Deşi suntem abia la prima ediţie, putem să apreciem festivalul ca o reuşită a noastră a tuturora. Spun asta după ce am văzut reacţia foarte binevoitoare a publicului, după faptul că azi s-a râs mult şi din tot sufletul, după cum am râs din toată inima şi noi cei din juriu. Acum trebuie să găsim numaidecât soluţia ca de această sărbătoare a umorului şi satirei să se bucure un public cât mai numeros.

Valeriu GAJU, „Prier -info”

DSC00200DSC00204