Noutăți

CTAS ajută la rezolvarea mai rapidă și mai eficientă a problemelor cetățenilor

(Interviul Vioricăi Godiac, șefa casei teritoriale de asigurări sociale Ștefan Vodă)

Stimată Viorica Godiac, omul care deține informații utile despre acordarea diferitor servicii este mai bine protejat deoarece cunoaște modalitățile care îi dau posibilitatea de a rezolva problemele mult mai repede și eficient.  Totodată să fii la curent cu toate schimbările, modificările în legislație nu este atât de simplu. Scopul interviului este de a prezenta locuitorilor raionului informații utile despre noile abordări ce țin de prestarea serviciilor casei teritoriale de asigurări sociale.

–O să încep cu o informație importantă atât pentru cetățeni, cât și pentru toate instituţiile din domeniul protecţiei sociale şi sănătate, alte instituţii din teritoriu. Analiza situaţiei actuale atestă un număr mare de adresări a beneficiarilor la CTAS pentru eliberarea diferitor tipuri de certificate, extrase din cont şi alte documente, ce urmează a fi prezentate la alte instituţii pentru a beneficia de diferite servicii şi facilităţi. Acest lucru afectează procesul de deservire a beneficiarilor şi solicitanţilor de prestaţii sociale, inclusiv în condiţiile situaţiei pandemice actuale, generând riscuri pentru sănătatea celor mai vulnerabile categorii de populaţie deservite de CTAS. Pentru remedierea situaţiei create vor fi luate măsuri eficiente, coordonate în comun de către toate autorităţile vizate. Astfel, pentru a reduce povara asupra beneficiarului/solicitantului, CTAS informează, că începând cu 1 decembrie 2020, nu vor fi eliberate informaţii pe suport de hârtie.

Instituţiile solicitante vor obţine informaţiile necesare prin accesarea datelor deţinute de CNAS, cu suportul Agenţiei de Guvernare Electronică. Astfel, pentru eficientizarea guvernării prin schimbul de date între autorități și instituții care prestează servicii publice, acestea pot utiliza/interacționa pe o platformă tehnologică comună de schimb de date – MConnect. Cetățenii vor oferi autorităților publice datele personale o singură dată, iar instituțiile publice vor utiliza aceste date pentru prestarea serviciilor guvernamentale. Accesarea datelor necesare prin acest sistem reduce povara administrativă asupra cetățenilor şi ajută la rezolvarea mai rapidă și mai eficientă a problemelor acestora, asigurând o comunicare mai eficientă între autoritate şi beneficiarii săi.

–Este binevenită aceasta realizare pentru cetățenii noștri care s-au săturat de umblat pe drumuri, cheltuind bani, timp și nervi. Dar mai sunt și alte probleme cu care se ciocnesc cetățenii noștri, mai ales cei care se află peste hotarele țării. Spre exemplu, pentru a depune cererea și setul de documente pentru pensie cetățeanul trebuie să se prezinte la CTAS personal. Unii concetățeni din cauza această au pierdut financiar, deoarece au fost nevoiți, din diferite motive, să depună cererea mai târziu, iar pensia să achită de la data prezentării documentelor

–Aduc la cunoștința locuitorilor raionului că modalitatea de depunere a cererii pentru stabilirea pensiei s-a schimbat. Astfel, începând cu 31 iulie 2020 și  prin procură poate fi solicitat dreptul la pensia pentru limita de vârstă, pensia de dizabilitate, pensia de urmaș, precum și reexaminarea pensiei. Menționez, că la cerere va fi anexată procura și documentele necesare ale persoanei care solicită dreptul la pensie, acestea fiind în original și copie (buletinul de identitate, carnetele de muncă, diploma de studii, livretul militar, alte acte după caz).

Totodată, pe lângă modalitatea actuală de depunere a cererii de reexaminare a pensiei (personal și prin procură) se reglementează o opțiune nouă de acordare a dreptului la reexaminare, în baza datelor Registrului de stat al evidenței individuale.  Astfel, a fost aprobat  un proiect de lege, care va da posibilitatea de depunere a cererii  privind reexaminarea pensiei online. Cererea va putea fi depusă în mod electronic, prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice servicii.gov.md sau pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări Sociale cnas.md. La depunerea cererii online, persoana va completa datele personale din buletinul de identitate și va confirma consimțământul privind reexaminarea pensiei în baza datelor declarate de angajator în Registrul de stat al evidenței individuale, administrat de CNAS.

–Ce servicii electronice mai prestează CNAS?

—  În prezent, serviciile electronice sunt numeroase. Astfel, prin site-ul oficial a instituției cnas.md sau prin portalul serviciilor publice servicii.gov.md  familiile cu copii pot depune în mod electronic cererea pentru stabilirea următoarelor tipuri de indemnizaţii: indemnizaţia unică la naşterea copilului; indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pentru persoanele asigurate și neasigurate; indemnizaţia paternală; indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină.

Unul dintre primele servicii electronice acordate de CNAS este ACCES CPAS, prin care fiecare angajat poate verifica virarea  contribuțiilor de asigurare de către angajator. Anume aici, în Registrul de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale, s-au acumulat informații despre aceste contribuții, începând cu 1 ianuarie 1999. CNAS are obligația de a pune la dispoziția cetățeanului o informație amplă și corectă în regim online despre contribuțiile care stau la baza acordării tuturor prestațiilor de asigurări sociale. Aproape 85% din persoanele asigurate deja dețin parola de acces la datele reflectate de către angajator în contul personal de asigurări sociale. Pentru a primi parola de acces la contul personal de asigurare socială persoana interesată trebuie să depună cerere la Casa Teritorială de Asigurări Sociale.

–Mai aveți și alte informații utile pentru locuitorii raionului?

–Fără îndoială. Astfel, pentru evitarea deplasărilor către CTAS persoanele care au orice  întrebări ce ţin de stabilirea, calcularea sau plata prestaţiilor sociale  pot obţine informaţii la numărul de telefon 022 257 777. Centrul de Apel este unul specializat:

–tastând 1 – beneficiarii pot primi consultaţii privind stabilirea, calcularea şi plata pensiilor, alocaţiilor, ajutoarelor şi compensaţiilor;

–tastând 2 – pot fi obţinute răspunsuri despre stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă;

–tastând 3 –  se acordă consultaţii privind stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiilor familiilor cu copii, indemnizaţiilor de maternitate şi paternitate.

–Mulțumesc mult pentru interviul acordat, eu personal am aflat multe lucruri noi și de folos. Sper că informația prezentată va fi utilă și pentru cetățenii raionului. Îndemn persoanele care nu dispun de calculatoare, internet, cunoștințe digitale, în caz de necesitate, să se adreseze după ajutor la asistentul social, la biblioteca publică sau la o persoană competentă în utilizarea serviciilor electronice.

A intervievat Valentina GORNOSTALI, IP „PRIER”