Noutăți

CSE a raionului Ștefan Vodă convocată în ședință

Președintele Comisiei pentru situații excepționale a raionului Ștefan Vodă, dl Vasile Maxim, președintele raionului, a convocat, la 5 august curent, ședința comisiei în regim online. Dl Maxim a explicat că ploaia cu vânt puternic din 31 iulie curent a adus pagube considerabile gospodăriilor casnice din satele Alava, Volintiri și Copceac (au fost doborâți la pământ copacii, pilonii de electricitate, vântul a smuls foile de ardezie de pe acoperișul caselor etc.) Dacă în satul Copceac consecințele rafalelor puternice de vânt au fost remediate cu puteri proprii, atunci APL din Alava și Volintiri unde pagubele au fost mai mari s-au adresat după ajutor la comisia raională pentru situații excepționale. Cu o zi înainte, la data de 30 iulie, în aceeași situație s-a pomenit s. Tudora. Din cauza imposibilității de a recupera prejudiciile materiale din fondul de rezervă a raionului Ștefan Vodă, din lipsa mijloacelor financiare, membrii comisiei au decis să se adreseze după ajutor la Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

Al doilea subiect discutat a fost legat de adresarea APL Cioburciu și Răscăieți în vederea alocării surselor financiare pentru lucrările de consolidare, supraînălțare a digului de protecție contra inundațiilor a râului Nistru.

Pe ambele chestiuni din ordinea de zi CSE a luat hotărâri corespunzătoare.

HOTĂRÂRE nr.13 din 4 august 2020 

    În legătură cu ploaia și vântul puternic din 30.06.2020 și 31.07.2020 produse pe teritoriul raionului Ștefan Vodă,

    În scopul evaluării consecințelor cauzate în urma fenomenelor meteorologice, precum și în baza demersurilor înaintate de primăriile Volintiri, Alava și Tudora, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 862 din 18.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgență ale Guvernului, Comisia pentru situații excepționale a raionului Ștefan Vodă

HOTĂRĂȘTE:

 1. A lua act de demersurile primăriilor Volintiri, Alava și Tudora, referitor la pagubele produse în urma fenomenelor meteorologice, după cum urmează.
  • primăria Volintiri solicită 349 foi de ardezie și 18 bucăți scândură cu dimensiunile 0,03×0,15×6 m;
  • primăria Tudora solicită mijloace financiare în sumă de 48867 lei, echivalent a 537 foi de ardezie;
  • primăria Alava solicită mijloace financiare în sumă de 16375 lei.
 2. A stabili imposibilitatea recuperării prejudiciilor materiale din fondul de rezervă a raionului Ștefan Vodă, din lipsa mijloacelor financiare.
 3. A înainta demers Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, privind solicitarea ajutorului material exprimat în bani sau, după caz, în materiale de construcție.

Președinte al raionului Ștefan Vodă,

Președinte al Comisiei                   Vasile MAXIM       

 

 

HOTĂRÂRE nr.14 din 05 august 2020 

În legătură cu decizia Agenţiei Resurselor de Apă din Ucraina de a mări volumul deversării apei din Lacul de Acumulare Dnestrovsc (râul Nistru), de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat a fost emisă avertizarea hidrologică privind prognozarea creşterii nivelului apei în bazinul râului Nistru, izolat cu ieşirea apei în luncă şi subinundarea zonelor aferente.

În scopul protecției populației și teritoriului în caz de inundații, Comisiile pentru situații excepționale locale din satele Cioburciu și Răscăieți, raionul Ștefan Vodă, au executat lucrări de consolidare, supraînălțare a digului de protecție contra inundațiilor a râului Nistru.

Examinând demersurile Comisiilor pentru situații excepționale  locale din satele Cioburciu și Răscăieți, raionul Ștefan Vodă privind alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a raionului Ștefan Vodă,în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 862 din 18.12.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgență ale Guvernului, Comisia pentru situații excepționale a raionului Ștefan Vodă 

DECIDE: 

 1. A lua act de informațiile prezentate de raportori.
 2. Astabili imposibilitatea alocării mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului raional Ștefan Vodă din motivul insuficienței soldului disponibil al fondului de rezervă.
 3. A înainta un demers Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova privind acordarea mijloacelor financiare pentru lucrările de consolidare,supraînălțare a digului de protecție contra inundațiilor râului Nistru după cum urmează:
 • 92 638,81 lei – primăriei satului Cioburciu, r-ul Ștefan Vodă
 • 89 503,30 lei – primăriei satului Răscăieți, r-ul Ștefan Vodă
 1. A informa primăriile vizate despre decizia în cauză.

Președinte al raionului Ștefan Vodă,

Preşedinte al Comisiei                                Vasile MAXIM