Noutăți

Criteriul de bază – eficiența

La adunarea de bilanţ a efectivului ce numără 25 de persoane a secţiei situaţii excepţionale (SSE) Ştefan-Vodă pentru anul 2017 atât la capitolul realizări, cât şi la cel ce se referă la lacune, propuneri de îmbunătăţire a activităţii s-a vorbit laconic, la obiect, concret, cum este firesc să fie pentru oamenii ce poartă epoleţi. La adunare au fost prezenţi dl Nicolae Molozea, preşedintele raionului, şi dl Alexandru Baluţă, şeful adjunct al Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelarie de Stat. Şi este perfect explicabilă această atitudine, deoarece în conformitate cu Legea Republicii Moldova „Cu privire la serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale” SSE Ştefan-Vodă îi revine un sector important de responsabilitate ce vizează 22 de sate, trei comune, or. Ştefan-Vodă, 763 de obiective, 19.850 de case, 38 de societăţi cu răspundere limitată, circa 15 mii de gospodării ţărăneşti, 265 de întreprinderi comerciale, 30 de grădiniţe, toate instituţiile preuniversitare şi şcoala auxiliară din s. Popeasca. În permanentă grijă se află digurile de pe malul râului Nistru cu lungimea de 101 km şi 126 de iazuri. În raportul prezentat de şeful SSE Ştefan-Vodă, dl Viorel Tomov, locotenent-colonel al serviciului intern, s-a pus accentul la început anume pe acest ultim aspect.

–Reieşind din faptul că malurile r. Nistru sunt amplasate în opt localităţi, care numără 1327 case de locuit şi terenuri agricole de circa 8000 ha, conform cerinţelor organelor noastre ierarhic superioare şi Consiliului raional au fost efectuate lucrări de consolidare a digurilor împotriva inundaţiilor în sumă de peste 415 mii lei, a subliniat dl V. Tomov. Situaţia s-a schimbat în bine, dar mai trebuie efectuat un volum substanţial de lucru, însă lucrările s-au stopat din lipsa surselor financiare din partea statului. Cât priveşte celelalte aspecte ale activităţii secţiei voi menţiona că pe parcursul anului 2017 au fost înregistrate 33 de situaţii excepţionale: patru cu caracter natural (ploi torenţiale cu grindină, viscole puternice), care au cauzat un prejudiciu ce depăşeşte 6 mil. lei, şi o situaţie cu caracter biologico-social (pesta porcină). În perioada zăpezilor abundente au fost deblocate 58 de unităţi de transport, salvate 165 de persoane, transportaţi la spital bolnavi cu diferite diagnoze etc. Aceasta am reuşit-o datorită acţiunilor profesioniste ale efectivului nostru, dar şi cu ajutorul tehnicii cu tracţiune sporită, de care acum nu mai dispunem. De aceea mă adresez preşedintelui raionului, dlui N. Molozea, cu marea rugăminte de a ne ajuta să obţinem o astfel de unitate extrem de necesară şi eficientă.

Raportul de bază a fost completat cu aspecte importante de coraportorii dl Dumitru Zinenco, şeful serviciului apărării împotriva incendiilor, căpitan al serviciului intern, şi dl Aurel Nichitin, şeful serviciului intern, locotenent-colonel al serviciului intern. A fost menţionat că unitatea de salvatori şi pompieri a efectuat anul trecut 221 de intervenţii (cu 24 mai mult decât în 2016): 29 la incendii, 26 la arderea gunoiului şi, respectiv, 63 a ierbii uscate, 6 cazuri de ardere a miriştii etc. Numărul de intervenţii a sporit din cauza tractării automobilelor în perioada înzăpezirilor, iar numărul incendiilor a fost în descreştere cu 13. În urma celor 29 de incendii a fost cauzat un prejudiciu material în sumă de 686 mii lei. Ca rezultat al intervenţiilor operative au fost salvate bunuri materiale de 4 mil. 118 mii lei. O indiscutabilă contribuţie pozitivă în acest sens a adus crearea în cinci localităţi ale raionului – Volintiri, Talmaza, Crocmaz, Căplani şi Carahasani – a posturilor de pompieri, la acest capitol raionul nostru deţinând întâietatea pe ţară. Toate măsurile planificate de către serviciul intern al SSE pentru anul 2017 au fost îndeplinite – cele în plan instructiv, organizatoric, de consolidare a măiestriei efectivului, lucrul cu populaţia etc.

–Cunosc activitatea secţiei d-voastră destul de bine şi nu doar din informaţii, din auzite, ci şi pentru că am fost alături de efectiv la acea calamitate despre care s-a vorbit, atunci odihnindu-mă şi eu cu voi cel mult trei ore din 24, a accentuat dl N. Molozea. Am văzut cu ochii mei modele de devotament adevărat al membrilor colectivului dvs. în clipe grele. Cât priveşte susţinerea conducerii raionului şi a Consiliului raional în planul consolidării dotării materiale a secţiei, inclusiv tehnica de tracţiune sporită o veţi avea, eu urmând să intervin şi la structurile republicane respective. Bineînţeles, că mai există rezerve nevalorificate, locuri înguste. Astfel, aş cere să fie mai eficientă conlucrarea cu cei de la spitalul raional, Inspectoratul de poliţie în situaţii excepţionale – când a căzut abundent zăpada, când drumurile sunt blocate, iar unele persoane necesită ajutor urgent etc., v-aş solicita să lucraţi mai intens asupra prevenirii unor situaţii nedorite, nefaste. Dar, la general, aş aprecia activitatea efectivului în 2017 cu un calificativ foarte bun.

Dl A. Baluţă în alocuţiunea sa a specificat în special: „O să mai discutăm cu şeful SSE privind determinarea preocupărilor prioritare atât în activitatea de zi cu zi, cât şi în ceea ce priveşte aspectele primordiale în consolidarea bazei materiale. Însă faptul că preşedintele raionului a apreciat atât de înalt activitatea dvs. demonstrează că ştiţi să lucraţi eficient şi că există între noi conlucrarea necesară.”

Valeriu GAJU, „PRIER-info”