Noutăți

CRE – vocea tuturor elevilor din raionul Ștefan Vodă

Recent a avut loc ultimul atelier de lucru din mandatul Consiliului Raional al Elevilor din Stefan-Voda (CRE, 2014-2016). A fost o ședință de totalizare a activității membrilor consiliului pe parcursul acestui an de studii. La întrunire au fost analizate realizările, succesele și insuccesele membrilor CRE. În cadrul schimbului de experiență privind acțiunile desfășurate în fiecare instituție de învățământ, a fost trasă concluzia că cea mai mare realizare a CRE-ului a fost eficientizarea activității consiliilor școlare ale elevilor din tot raionul Stefan-Voda. Astfel, încât în majoritatea localităților au fost organizate acțiuni de caritate, de salubrizare, toate constituind voluntariat. Pe lângă acestea membrii CSE-urilor au fost inițiatorii evenimentelor culturale, educaționale, informaționale, de agrement și sportive la ei în localități. În calitate de reprezentanți la CRE, elevii au informat colegii și au promovat pe larg principiile drepturilor omului și ale copilului, au îndemnat elevii spre a învăța, au întreprins acțiuni de protecție a mediului, au dezvoltat prin acțiunile sale abilitățile elevilor în cadrul școlii, au motivat minoritățile etnice (de exemplu, romii) să se implice activ în viața comunității, au monitorizat desfășurarea procesului educațional în fiecare liceu sau gimnaziu din raionul nostru. Deci, membrii CRE au monitorizat constituirea și funcționarea consiliilor școlare ale elevilor, desfășurarea activităților extrașcolare și extracurriculare, respectarea drepturilor omului/copilului în cadrul școlii.

La ultimul atelier de lucru membrii consiliului, făcând o retrospectiva, au formulat unele concluzii despre situația generala de desfășurare a procesului educațional la noi în raion. Funcționarea CSE-urilor a fost apreciata cu un bal 8/10. Desfășurarea activităților extrașcolare de către direcția generală educație a fost apreciată foarte înalt de către membrii consiliului. Ei considera că acestea activități permit dezvoltarea talentelor și abilităților fiecărui elev. Printre drepturile încălcate în majoritatea instituțiilor s-au enumerat dreptul la protecție față de abuzuri și neglijare, în cazul în care este prezentă violența verbala, dar sunt menționate foarte multe acțiuni întreprinse în scopul stopării acestui fenomen. Un alt drept încălcat este dreptul la sănătate, întrucât în marea parte a școlilor elevii claselor V-IX nu sunt alimentați la școală din cauza insuficienței resurselor financiare. Cel mai mult elevii își doresc simplificarea programului școlar, reeditarea manualelor, la lecții – mai multă practica decât teorie și clase dotate cu echipament necesar fiecărei discipline. Astfel au fost identificate obiectivele viitoare, iar Consiliul Raional al Elevilor și-a îndeplinit misiunea de organ consultativ de pe lângă direcția generală educație Stefan Voda. Pentru consiliul următor a fost întocmit un testament din partea membrilor în care viitorii consilieri sunt îndemnați să fie vocea colegilor săi și să fie ei schimbarea pe care o doresc în lume.

Dar activitatea CRE-ului nu s-a finisat la acest atelier. La data de 14 mai 2016, în incinta LT „Stefan-Voda” va fi organizat concursul „Absolvent 2016”. Prin acest concurs Consiliul Raional al Elevilor urmărește obiectivul valorificării competențelor dobândite pe parcursul instruirii, asigurarea dreptului la participare și motivarea elevilor spre a învăța.

Valeria STADNIC, președintele CRE