Noutăți

Cota de participare personală mai mare în 2017…

Conform graficului stabilit, la 25 ianuarie curent, a avut loc darea de seamă a direcției economie și atragerea investițiilor privind activitatea în anul 2016. Tradițional, la adunare a participat dl Nicolae Molozea, președintele raionului, și dl Alexandru Pavlicenco, vicepreședintele raionului pe probleme economice. Raportul prezentat de către dra Adelina Barbăneagră, șefa DEAI, amplu și detaliat, a cuprins toate aspectele de activitate a direcției (vezi rubrica „Transparența decizională” „Rapoarte” pentru a face cunoștință cu raportul integral).

După audierea raportului dl Molozea a menționat că activitatea DEAI este foarte importanță, deoarece pentru dezvoltarea socio-economică a raionului, pentru transpunerea în viață a Planului Strategic pentru anii 2016-2020 sunt necesare investiții impunătoare de care nu dispun autoritățile publice locale de nivelul I și II. În context, e necesar ca Consiliul raional să depună spre finanțare proiecte reale care au probabilitate mare de a fi acceptate de finanțatori atât străini cât și cei naționali. Spre aceasta trebuie de orientat primarii, conducătorii asociațiilor obștești și organizațiilor non-guvernamentale, deoarece mulți din ei să descurajează când proiectele lor sunt nu sunt acceptate spre finanțare. Tendința finanțatorilor din afara țării este de a accepta proiecte depuse de către ONG-uri, asociațiile obștești. Membrii direcției trebuie să conlucreze mai strâns cu acești actori sociali în primul rând, la fel și cu autoritățile publice locale, cu toți doritorii de a primi o consultație profesionistă sau informație importantă. Cota de participare personală a fiecărui membru de echipă trebuie să fie mai mare în anul 2017, a punctat președintele raionului.