Noutăți Servicii Desconcentrate

Contribuabilii vor modifica individual datele

Contribuabilii care dețin acces la serviciile fiscale electronice, vor modifica individual datele aferente contabilului-şef, numărul de telefon şi adresa de e-mail, prin intermediul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”. Datele menționate se vor actualiza în mod automatizat în Registrul fiscal de stat.

Totodată, în cazul în care contribuabilii nu dețin acces la serviciile fiscale electronice, aceștia urmează să se adreseze la subdiviziunile SFS, pentru depunerea în scris a cererii de modificare a datelor.

Noua procedură de înregistrare a modificărilor și completărilor vine ca urmare a modificărilor operate în Ordinul SFS nr.352/2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor prin Ordinul SFS nr.98/2022.

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa pagina-web a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md, consulta  Baza Generalizată a Practicii Fiscale, pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit) sau pot apela DDF Ștefan Vodă la nr. de tel. 0242-2-23-50, 0242-93-510, 0242-2-22-70.

sursa:www.sfs.md