Noutăți

Consultații pentru desfășurarea corectă a procedurilor de achiziție publice

Recent, în incinta Bibliotecii Publice Orășenești Ștefan Vodă au fost organizate 4 cursuri de instruire cu genericul ,,Utilizarea SIA ,,Registrul de stat al achizițiilor publice,,MTender”, destinate contabililor șefi și persoanelor responsabile de executarea procedurilor de achiziții publice în primării și în instituțiile bugetare din raion.

Peste 100 de persoane reprezentante ale instituțiilor publice din raion implicate în procesul de achiziții publice au fost instruite referitor la modul de utilizare al noului sistem pentru a cunoaște bunele practici și tendințele actuale privind procedurile de achiziție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor.

În cadrul sesiunilor de instruire au fost abordate următoarele subiecte:

  • Dispoziții generale privind achizițiile publice în Republica Moldova. Planificarea achizițiilor publice;
  • Sistemul electronic de achiziții publice MTender;
  • Cerințe tehnice specifice achiziției bunurilor, serviciilor și lucrărilor cu prezentarea exemplelor practice;
  • Derularea nemijlocită a procedurilor de achiziție publică.

Participanții și-au exprimat interesul pentru cursul express organizat, venind cu întrebări pentru soluționarea problemelor întâmpinate în procesul de pregătire și desfășurare a procedurilor de achiziție publică. E de menționat faptul că Instituția Publică Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe și Agenția Achiziții Publice are rol consultativ, nu unul decisiv în procesul nemijlocit, autoritatea contractantă asumându-și responsabilitatea pentru corectitudinea și conformitatea cu legislația în vigoare a procedurilor de achiziții publice desfășurate.

Direcția Economie și Atragerea Investițiilor