Noutăți

Consultări asupra Profilului investițional raional

2019_05_30_profil_invest_Stefan Voda_RO

La data de 02 iulie 2019, în incinta Consiliului rational Ștefan Vodă – sala de ședințe, a fost prezentat Profilul Investițional al raionului Ștefan Vodă.

Evenimentul se încadrează în activitățile proiectului “Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru promovarea afacerilor și investițiilor” finanțat de UE în cadrul I nițiativei “Primarii pentru creșterea economică”.

La eveniment au participat reprezentanții administrației publice locale de nivelul I, reprezentanți ai direcțiilor din subordinea Consiliului raional, membrii grupului de lucru pentru elaborarea profilului investițional al raionului.

Cuvânt de salut a adresat celor prezenţi dl Alexandru Pavlicenco, vicepreședinte al raionului ȘtefanVodă.

Dna Tatiana Aramă, coordonator de proiect “Poarta de Sud”, a menționat despre importanța Profilului investițional raional ca instrument de promovare a investițiilor în economia regiunii: “Prin elaborarea profilului s-a reușit lansarea procesului de inventariere a obiectelor, bunurilor proprietate publică și private, care pot deveni oferte investiționale și care urmează a fi promovate în rândul potențialilor investitori atât străini, cât și autohtoni”.

Profilul investițional al raionului urmeazăsă să fie editat în 150 de exemplare, dintre care 60 broșuri în limba română, 65 broșuri în limba engleză și 25 în limba rusă, ulterior va fi lansată și pagina web a profilelor investiționale ale Regiunii de Dezvoltare Sud, unde se vor regăsi și cele 12 oferte investiționale ale raionului Ștefan Vodă, prezentate în cadrul evenimentului. Pe site-ul menționat vor putea fi publicate și alte oferte ale APL de nivelul I și ale agenților economici din raion, cu condiția că acestea sunt înregistrate și dețin număr cadastral.

Oferte investiționale pot fi de următoarele tipuri:

-clădiri spre vânzare și în chirie;

-terenuri spre vânzare și arendă.

Direcția economie și atragerea investițiilor a Consiliul raional ȘtefanVodă