Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți Proiecte

Construcția apeductului magistral «Ștefan Vodă – Căușeni – Căinari» – o prioritate pentru Regiunea de Dezvoltare Sud

Proiectul regional „Apeduct magistral Ștefan Vodă – Căușeni – Căinari se regăsește pe lista proiectelor prioritare a Agenției de Dezvoltare Regională Sud, fiind acceptat spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) și regăsindu-se în Documentul Unic de Program 2022-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23 din 12.01.2022.

Acesta țintește drept obiectiv general îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației raioanelor Ștefan Vodă și Căușeni prin asigurarea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate. Beneficiari finali ai proiectului vor fi 143 257 de cetățeni din 26 de localități ale raionului ȘtefanVodă și din 48 de localități ale raionului Căușeni. În cadrul acestui proiect se prevede construcția unui apeduct magistral, cu o lungime totală de circa 90 dekm, care va traversa orașele Ștefan-Vodă, Căușeni și Căinari.

La prima etapă, este preconizată elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru proiectul dat și a documentației de proiectare. În acest scop, pentru anul 2022, prin Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, s-a decis alocarea din FNDR a 4 milioane lei.

Conducta magistrală de alimentare cu apă ȘtefanVodă – Căușeni  -Căinari va avea punctul de plecare din satul Cioburciu, care se află în zona Nistrului Inferior. De asemenea, proiectu linclude construcția unui punct de captare a apei, a unei stații de tratare a apei, a trei stații de pompare a apei către punctul final al proiectului, amenajarea a cinci zone de protecție a mediului, crearea unui serviciu regional de aprovizionare cu apă potabilă.

Costul total al proiectului este de circa 55 milioane de lei. La rândul lor, APL-urile beneficiare ale proiectului – Consiliile Raionale Ștefan Vodă și Căușeni, precum și Primăria orașului Căinari, și-au asumat angajamente de a asigura cofinanțarea proiectului „Apeduct magistral ȘtefanVodă – Căușeni – Căinari” și de a aloca, în calitate de coinvestitori, o contribuție financiară în mărime de 10% din valoarea totală a proiectului.

Ca obiective scontate în cadrul acestui proiect, ADR Sud își propune, în linii mari, următoarele: furnizarea apei potabile în conformitate cu standardele naționale, conform directivei privind apa potabilă, minimalizarea riscurilor sanitare în zonă prin conectarea la o sursă de apă certificată, îmbunătățirea capacităților de management ale furnizorului de servicii de aprovizionare cu apă, îmbunătățirea capacității administrațiilor raionale și locale pentru a supraveghea și monitoriza calitatea prestării serviciilor publice locale.

Implementarea proiectului respectiv este o prioritate pentru Regiunea de Dezvoltare Sud, având în vedere că disponibilitatea resurselor de apă în Republica Moldova este, actualmente, la un nivel critic, iar volumul apelor subterane este unul limitat. Ținând cont de acest fapt, proiectul „Apeduct magistral ȘtefanVodă – Căușeni – Căinari” își propune să valorifice pedeplin posibilitatea utilizării surselor alternative de apă potabilă de suprafață, în cazul dat a râului Nistru.

Mai multe detalii despre implementarea proiectului, vă invităm să aflați din reportajul oferit de directorul interimar al ADR Sud, Ion Pînzari, pentru „Radio Moldova”:

Sursa: http://adrsud.md

Direcția economie și atragerea investițiilor