Noutăți

Consolidarea parteneriatului Poliția – APL

Una din prioritățile Ministerului Afacerilor Interne cât și a Inspectoratului General al Poliției pentru anul 2016 este de a consolida colaborarea și conlucrarea cu APL-urile din toate raioanele și municipiile țării pentru combaterea criminalității și asigurarea unui climat de siguranță în societate.

Întru realizarea acestei sarcini, dl Gheorghe Cavcaliuc, șeful adjunct a Inspectoratului General de Poliție, a întreprins o vizită de lucru în Ștefan Vodă, unde a avut o întrevedere cu conducerea raionului, angajații Inspectoratului de poliție Ștefan Vodă în frunte cu dl Andrei Trofimov, șeful IP Ștefan Vodă, primarii localităților, șefii direcțiilor și instituțiilor subordonate Consiliului raional, șefii serviciilor desconcentrate și descentralizate în teritoriu. În luarea sa de cuvânt dl Cavcaliuc a chemat prezența la un dialog deschis, sincer și constructiv, dat fiind faptul că comunicarea eficientă și încrederea reciprocă sunt doi factori care influențează direct capacitatea de a interveni prompt în caz de urgență și a soluționa problemele de interes comun din localitățile raionului.

Primarii au fost informați despre proiectul „Supraveghere de Vecinătate” şi beneficiile acestuia, care funcționează în Moldova pentru al treilea an consecutiv, fiind un model econom şi eficient, bazat pe solidaritate comunitară şi ajutor reciproc, pentru a spori gradul de securitate şi prevenire a infracţionalităţii la nivel de comunitate. Implementarea proiectului nu cere de la APL surse financiare suplementare, ci implicarea cetățenilor activi și neindiferenți în vederea creării mediului sigur în localitate.

Totodată, dl Cavcalicuc a prezentat Centrul Mobil de Prevenire și Informare al Poliției, prin intermediul căruia este posibilă informarea cetățenilor, în localitatea selectată, pe diverse tematici relevante, cum sunt: anti-victimizare, măsurile și metodele de securitate necesare, siguranţa personală şi a bunurilor materiale, și altele.

Dl Andrei Trofimov a prezentat raportul despre activitatea IP Ștefan Vodă de la începutul anului 2016 până în prezent, după ce au fost discutate mai multe chestiuni concrete ce țin de ordinea și securitatea publică, dar și de modalitățile de colaborare a politiei cu autoritățile publice locale.

Și-au expus sugestiile și părerile despre colaborarea existentă cu polițiștii de sector și alți angajați ai IP dl Vasile Țînțari, primar de Copceac, dl Nicolae Moiseev, primar de Volintiri, dl Anatolie Zavalișca, primar de Slobozia, dl Vladislav Cociu, primar de Carahasani, dl Gheorghe Anghel, primar de Ștefan Vodă, dna Inga Procopenco, primar de Marianca de Jos. După părerea lor, de când IP este condus de dl Trofimov, au simțit schimbări pozitive în activitatea colaboratorilor de poliție nu numai primarii, dar și, cel mai important, locuitorii satelor deservite de polițiști. Există probleme legate de faptul că pe timp de noapte când infractorii devin mai activi multe sate rămân fără supravegherea polițiștilor de sector care trăiesc în alte localități. Dotarea polițiștilor la nivel de necesitățile serviciului ar fi rezolvat problema mobilității și intervenției prompte a polițiștilor.

Lipsa cadrelor calificate, cu experiența de lucru în domeniu este altă problemă nu numai pentru raionul nostru, dar și toată țara. Una din cauzele – remunerarea neadecvată, însă problema nu poate fi soluționată în situație de criză în care se află republica. De aceea prezența a salutat intenția conducerii IGP de a motiva polițiștii prin oferirea unui procent oarecare din procesele verbale întocmite de ei și achitate de cetățeni care au comis încălcări ale normelor legale.

Din cauza crizei s-a ajuns la o situație când polițiștii nu pot fi asigurați cu uniformă în mod centralizat. Dl Vasile Gherman în luarea sa de cuvânt a mulțumit unor primari care au alocat din bugetele locale 40 mii lei pentru dotarea polițiștilor de sector cu uniformă. Dânsul a informat reprezentanții IGP că Consiliul raional a reacționat pozitiv la solicitarea dlui Trofimov de acorda ajutor, consilierii, în pofida situației financiare precare, au luat decizia de aloca din bugetul raional 100 de mii lei IP Ștefan Vodă.

Dl Cavcaliuc a înscris toate propunerile parvenite, a dat unele explicații de rigoare și la finele întrunirii a mulțumit conducătorilor autorităților publice locale pentru receptivitate și conlucrare.

DSC00395DSC00405DSC00400

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”