Noutăți

Consolidarea capacităților de scriere a proiectelor transfrontaliere

În  data de 1 noiembrie mai mulți reprezentanți ai instituțiilor de învățământ dar și ai autorităților publice locale din raionul Ștefan Vodă au participat la seminarul de instruire privind managementul ciclului de proiecte transfrontaliere, desfășurat în or. Cimișlia, în incinta Restaurantului Moldova. Evenimentul a fost organizat de Agenția de Dezvoltare Austriacă în Republica Moldova în cooperare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și a avut drept scop să furnizeze informații practice cu privire la oportunitățile de finanțare în cadrul noilor programe transfrontaliere, îmbunătățind astfel calitatea proiectelor transfrontaliere dezvoltate de beneficiarii din Republica Moldova. Seminarul a fost desfășurat în contextul lansării în curând a apelurilor de propuneri de proiecte pentru programele CTF, eligibile pentru Republica Moldova (Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 și Programul Transnațional Dunărea 2014-2020). În cadrul acestuia au fost prezentate la general programele de cooperare transfrontalieră 2014-2020, exemple de proiecte transfrontaliere de succes implementate în perioada de finanțare 2007-2013. Totodată participanții au avut oportunitatea să învețe cum să dezvolte un proiect transfrontalier, să elaboreze cererea de finanțare, matricea cadrului logic și bugetul acestuia. În acest sens au fost desfășurate o serie de exerciții practice care au inițiat participanții în elaborarea proiectelor de acest tip. 

Sergiu BULGARI, șeful serviciului integrare europeană și investiții