Noutăți

Consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului: probleme și soluții

La 27 octombrie curent, a avut loc ședința Consiliului raional pentru protecția drepturilor copilului. La această întrunire de lucru au fost prezente dle Marcela Țărdea, consultant principal, Secretariatul permanent al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, Lidia Pidpenco, consultant principal, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Marina Ananii, asistent pe probleme de secretariat și logistică în cadrul CNPDR, Silvia Plămădeală, consultant pe comunicare, DNPDC.

Dl Nicolae Molozea, președintele raionului, a salutat prezența specialiștilor de rang republican la ședința Consiliului accentuând că nu este nimic mai scump decât copiii. Grija față de copii și bătrâni este unul din cele mai importante angajamente ale Consiliului raional. Este necesar de cunoscut bine situația în teritoriu, a punctat președintele raionului, fiindcă să întâmplă că deciziile luate la Chișinău întră în contradicție cu realitatea și necesitățile oamenilor.

În centrul atenției a fost activitatea autorităților tutelare în vederea implementării Legii nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți.

Dna Viorica Moraru, specialist principal în protecția drepturilor copiilor al direcției asistență socială și protecția familiei, a raportat despre activitatea pe parcursul a 10 luni anului curent. Astfel, de la 01.01.2017 până la 27.10.2017 specialistul principal în protecția drepturilor copilului al DASPF a participat la 143 ședințe de judecată acționând în interesul superior a copilului și anume: 116 ședințe la stabilirea domiciliului copiilor minori; 14 ședințe la decăderea din drepturile părintești (la cererile APL și a persoanelor fizice); 4 ședințe la încuviințare adopției naționale; 1 ședință la încuviințarea adopției internaționale; 4 ședințe cu dosare penale; 4 ședințe referitor la graficul de întrevederi dintre părintele care locuiește separat de copil și copil.

Legea nr. 140 s-a implementat în cazul când copiii rămâneau fără reprezentant legal sau când reprezentantul legal al copilului acționa în detrimentul copilului – aici direcția desemna specialistul principal în protecția drepturilor copilului pentru a reprezenta interesele copilului; în instanța de judecată (la dosare penale); la inspectoratul de poliție la audierea martorului minor și la audierea părții vătămate care este minorul; în cazul când sunt depistați minori cetățeni ai RM care se află fără ocrotire părintească pe teritoriul altui stat și sunt în situație de risc (aici să merge și după HG 948 din 07.08.2008). Raportorul a menționat că pe parcursul anului au fost 3 cazuri de repatrieri de copii, un caz este rezolvat, două sunt în proces de cercetare.

La adresa direcției au parvenit 18 sesizări despre faptul că copiii se află în situație de risc. Toate cazurile au fost examinate detaliat, asistenții sociali comunitari au făcut evaluările la domiciliile copiilor, prin urmare s-au adeverit 11 sesizări: 7 copii erau supuși neglijării din partea părinților, 2 – violenței fizice și psihice, 1 copil – violenței psihice, 1 copil  – violenței sexuale. Toate cazurile au fost rezolvate prin separarea copiilor și plasarea lor în centrele sociale comunitare din Ștefan Vodă, Olănești și Centrul de asistență și protecție pentru victimele violenței în familie din or. Chișinău. La moment, în două centre comunitare din raion sunt plasați 27 de copii, două mame cu trei copii.

Actualmente în raion sunt 109 copii plasați sub tutelă cu plată, s-a schimbat atitudinea locuitorilor raionului față de tutelă fără plată. Buneii și alte rude în grija cărora rămân copiii instituie tutela asupra lor. De asemenea DASPF, prin intermediul asistenților sociali comunitari și specialiștilor direcției în baza evaluărilor la domiciliu, anchetelor sociale, rapoartelor de vizită studiază și analizează situația copiilor din familiile social vulnerabile, copiilor plasați sub tutelă, copiilor dezinstituționalizați. .

Dna Moraru a numit un șir de probleme, întâlnite în activitate: din diferite motive sau nepăsarea părților nu s-au prezentat la timp certificate despre componența familiei, caracteristici etc., din cauza aceasta fiind amânate dosarele; lipsa primarului ca parte în procesul de judecată în cazurile de decădere din drepturi părintești; probleme ce țin de eliberarea din partea autorității tutelare teritoriale (primarului) dispoziției de plasament de urgență, avizului-concluziei cu privire la plasamentul planificat al copilului. E vorba de unii primari, nu de majoritate.  

Raportul a fost completat de către dna Raisa Burduja, șefa direcției generale educație, care a informat despre implementarea prevederilor Legii nr. 140 în instituțiile de învățământ. Una din probleme – documentarea copiilor, 14 la număr, majoritatea veniți din Ucraina. Deși există o conlucrare bună cu OSC, este o procedură îndelungată, la moment sunt documentați doi copii din Tudora și Carahasani. În raion sunt 2200 de copii rămași fără îngrijirea părinților, se face mult pentru a ținea la control situația acestor copii. Școlarizarea copiilor și abandonul școlar este o altă problemă importantă, se lucrează mult cu biroul siguranță copii, asistenții sociali, APL pentru a aduce în bancă toți copii, însă la moment din diferite motive sunt neșcolarizați 9 copii (la data de 1 septembrie au fost 13).

Dna Elena Ceban, specialist superior al Biroului siguranță copii, a abordat mai multe probleme, inclusiv abandon de domiciliu, abandon școlar, comportament deviant al minorilor și altele.

În concluzie: dl Vasile Gherman, președintele Consiliului, a punctat că în raionul Ștefan Vodă să lucrează mult pentru a proteja drepturile copiilor, există colaborarea intersectorială care permite de acționa eficient, rapid în interesele majore ale copiilor și a familiilor cu copii în situații de risc. La ședințele Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate se examinează detaliat cazurile concrete, se caută și în majoritatea cazurilor se găsesc căile de soluționare a problemelor. Asta nu înseamnă că nu mai există probleme în această sferă, ele sunt și nu puține, dar este important că să depun eforturi comune, eforturi susținute și situația să schimbă spre bine în multe aspecte, poate nu atât de rapid, cum se dorește, însă nu există indiferența, ignoranța față de soarta copiilor.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”