Noutăți

Consiliului raional al organizaţiei veteranilor de război şi muncii la conferinţa a XII-a din 23 septembrie 2016

La 23 septembrie 2016 în incinta școlii de arte ”Maria Bieșu” s-a desfășurat ședința Consiliului raional al organizației veteranilor de război și muncii.

Motivul principal al întrunirii a ținut de activitatea propriu-zisă a acestei organizației, existănd și un prilej special cel ce ține de 1 octombrie– zi în care la nivel internațional este marcat Ziua Oamenilor în Etate.

În acest context cu un mesaj de felicitare s-a adresat către cei prezenți dl NIcolae Molozea, președintele raionului.

— Este o tradiţie frumoasă ca la 1 octombrie să consenăm  Ziua Mondială a oamenilor în etate, sărbătoare dedicată celor care poartă pe chip înţelepciune şi lumină, iar în suflet urmele experienţelor trăite pe parcursul vieţii.

Oamenii în etate  sunt cei la care mergem după un sfat, după ajutor şi susţinere cînd ne e greu. Ei joacă un rol incomensurabil în toate societăţile: ca lideri, ca asistenţi şi ca voluntari. Cu toate acestea, ei sunt cei mai vulnerabili.

De aceea, Ziua Mondială a oamenilor în etate nu trebuie sa fie doar un moment de celebrare, doar un omagiu adus celor ajunşi în această etapă a vieţii, cînd sufletul se hrăneşte numai cu amintiri, ci şi un prilej de reflecţie asupra condiţiei  pensionarilor, un prilej de a face mai bine cunoscute problemele reale, multe, foarte grele, pe care le au de rezolvat oamenii vîrstnici din toata ţara.

Dragii noştri, cu multă recunoştinţă şi gratitudine, vă urez sănătate, împlinire sufletească, să aveţi parte de o bătrîneţe fără tristeţe, iar grija celor din jur să vă bucure mereu sufletul, a menționat dl Nicolae Molozea.

Președintele raionului , din numele Consililui raional Ștefan Vodă, a felicitat cu diplomă de Onoare și cadou de preț pe

 1. Nichifor Ceapchii, participant la război, directorul muzeului ”Gloria Militară”, or. Ștefan Vodă;
 2. Mihail Tomov, președintele asociației primare a veteranilor din or. Ștefan Vodă;
 3. Alexei Cialîc, președintele organizației primare a veteranilor din s. Crocmaz;
 4. Mihail Pocriciuc, președintele organizației primare a veteranilor din s. Căplani.

20160923_092644

Cu raport pentru activitatea desfășurată a venit pentru cei prezenți dl Nicolae Orlov, președintele Consililui raional al veteranilor. Dumnealuia a informat:

După datele oficiale a Casei teritoriale de asigurări sociale la 1.09.2016  în raion erau la evidenţă 13702  beneficiari de pensii , indemnizaţii şi compensaţii  , inclusiv pensionari pentru limită de vîrstă  10615 . Mărimea medie lunară a pensiei stabilite în anul de gestiune constituie 1013 lei , ori acoperă minimul de existent cu 56 la sută . ( în 2009 – 73 , în 2011 – 66 ). De aici şi rezultă majoritatea problemelor cu care se confruntă veteranii.

În conformitate cu prevederile Statutului  Veteranilor din Republica Moldova în perioada dată au fost desfășurate două campanii de dare de seamă și alegeri în organizațiile primare . Aceste adunări , după cum îi stabilit deacum , parcurg foarte anevoios , deși și foarte activ . E de menționat , că din diferite pricini , mai mult obiective , în ultimii 4 ani s-au schimbat circa 2/3 din efectivul președinților .

La ședințele Consiliului ( seminarelor ) , prezidiului mai mult s-au examinat chestiuni metodice și organizatorice ce țin de activitatea  cotidiană ,  petrecerea adunărilor de dare de seamă şi alegeri în organizaţiile primare ,aprobarea graficelor de  petrecere a adunărilor , conferinţei raionale ,  desfășurarea adunării festive a veteranilor ,consacrate aniversării a 25 ani de la fondare în a.2012 și a.

Din cele 23  organizaţii primare ale veteranilor  , în anul curent , s-au petrecut în  21de  organizaţii .(excepție –  satele Feşteliţa și Talmaza ). Lucrul preşedinţilor , consiliilor – acolo unde sunt , a fost apreciat satisfăcător.  Au fost realeşi preşedinţii în 7 organizaţii.

La adunări au participat  condicerea raionului , membrii prezidiului Consiliului raional al veteranilor  . La majoritatea adunărilor au luat parte activă primarii localităţilor .Au fost aleşi 50 de delegaţi.

Formulînd unele concluzii putem menționa următoarele : de regulă adunările se petrec foarte activ , se abordează o mulțime de probleme care – i frămîntă pe oamenii în etate ,se înaintează propuneri pentru rezolvarea lor . Oamenii , venind la adunare , deacum nu-s indiferenți . Totodată , cei caracteristic pentru toate organizaţiile primare , –  prezenţa scăzută la adunări a veteranilor ,pensionarilor . Preponderent se  discută  problemele localităţilor , cum ar fi  aprovizionarea cu apă potabilă ,evacuarea deşeurilor ,lucrul nesatisfăcător al întreprinderilor comerciale în teritoriu , tarifele mari la serviciile comunale ,preţurile exagerate la produsele alimentare ,medicamente şi a. Mai puţin ,ori poate deloc  –  lucrul organizatoric , educativ cu tineretul ,sarcinile organizaţiei pe viitor .

Doleanţele  cele mai frecvente , care au fost menţionate de către veterani şi pensionari ţin de preţurile exagerate la medicamente şi tratament ,  acordarea unor servicii stomatologice gratuit ori parţial plătite , compensarea  medicamentelor  mai eficiente şi  scumpe ,necesitatea modificării Legii cu privire la veterani  a sistemului de pensionare ,acordarea creditelor pensionarilor , realizarea mărfurilor scumpe pentru pensionari cu achitarea în rate , acordarea înlesnirilor la taxele de stat pentru serviciile de funeralii și multe altele .

Din limită de timp , vreau să aduc doar un simplu exemplu : asociația veteranilor din or.Ștefan Vodă   a înaintat inițiativa de a elaborara  la nivel republican  un program de susținere a persoanelor în etate « Copii ai războiului și foametei « . Deasemenea , de a stabili o modalitate de formare a prețurilor la cele mai necesare medicamente,la serviciile stomatologice , modificarea regulamentelor  de alocare a foilor sanatoriale ,asigurării persoanelor în etate cu aparate auditive , ochelari la preț redus .De eliminat modalitatea discriminatorie de achitare a impozitului rutier pentru pensionari . Cu regret , majoritatea din ele rămîn doar la nivel de intenții .

Totalurile petrecerii adunărilor menţionate au fost făcute la întrunirea preşedinţilor organizaţiilor veteranilor pe data de 9 septembrie curent . Rămînem pe poziția veche și ne adresăm  cu insistență către primarii localităţilor , ca în conformitate cu prevederile Legii cu privire la veterani , Legii privind administraţia publică locală să acorde susţinere şi tot sprijinul veteranilor , să motiveze moral şi material veteranii activişti ,să le creeze  condiţii elementare de activitate.

În perioada de dare de seamă a Consiliului , în rezultatul instabilității și incertitudinei în societate s-a observat și o fluctuație majoră a cadrelor la nivel local cît și raional . Cu toate acestea ,  doresc să accentuez  ,că  majoritatea celor aleși  s-au manifestat pozitiv şi responsabil faţă de obligaţiunile suplimentare pe care şi le-au asumat , îndeosebi fără remunerare . Pentru aceasta rămîne să le fim recunoscători .Printre ei se află : or.Ștefan Vodă – Mihail Tomov , s.Crocmaz – Alexei Cialîc , s.Căplani – Mihail Pocriciuc , s.Carahasani – Pavel Spatari , s.Palanca – Ștefan Gavrilovici , s.Alava – Andrei Sîvac , s.Olănești – Gheorghe Buza și a.

Stimaţi delegaţi ! Înţelegem bine că lucrul organizatoric nu se mărgineşte numai cu aceia cîte adunări ori şedinţe s-au petrecut .Grija de toate zilele a activiştilor noştri este de a acorda ajutorul material şi moral celor care au nevoie de el prin diferite metode şi forme. Nu le voi nominaliza , sunt o mulţime. Noi deseori le discutam la întîlnirile desfășurate . Capacităţile noastre sunt limitate , deaceia principalul e de implicat în acest lucru toţi factorii de decizie : autorităţile publice locale,agenţii economici, organizaţiile neguvernamentale , instituţiile publice din localitate şi din raion.

Un capitol aparte îi revine educaţiei tinerei generaţii , educaţiei patriotice :

 • deschiderea muzeelor aproape în fiecare localitate ( iniţiativa de la conferinţa precedentă) ,
 • participarea la concursul internaţional „Credinţă,speranţă şi iubire” – de fiecare dată primim premii de încurajare,
 • abonarea la ziarul „Veteranul”

Activitatea veteranilor , cît la nivel local aşa şi raional se confruntă cu foarte multe probleme. Aş dori pe unele doar să le nominalizez :

 • în rîndurile pensionarilor persistă o pasivitate socială , indiferenţă.
 • majoritatea organizaţiilor veteranilor nu dispune de condiţii elementare de activitate ,nu găseşte întotdeauna sprigin şi susţinere , preşedinţii nu sunt moral şi material motivaţi,

Sarcinele de bază :

 • Consiliul raional să continuie practica acordării asistenței organizatorice și metodice organizațiilor primare , propagării experienței avansate de lucru , instruirii activului de veterani ,
 • prin activităţile noastre să schimbăm atitudinea societăţii , îndeosebi a tinerilor ,faţă de oamenii în etate ,să implementăm în conștiinţă stima şi recunoştinţa faţă de persoanele vîrstnice ,
 • să acordăm ajutor moral şi material celor bolnavi, singuratici, ţintuiţi la pat ,să căutăm sponsori ,să participăm activ în lucrul consiliilor locale ,diferitor comisii obşteşti ale primăriei,
 • să atragem în rîndurile veteranilor mai mulți pensionari cu iniţiativă,capabili să activeze în echipă .Să atragem nu prin agitaţie dar prin activităţile noastre.

Evenimentul s-a încununat cu un buchet de melodii.