Noutăți

Consiliul raional își onorează obligațiunile față de cetățeni

Ședința comisiei raionale pentru evaluarea demersurilor de acordare a mijloacelor financiare din bugetul raional, prezidată de către dl Nicolae Molozea, președintele raionului și președintele comisiei, a avut loc la dată de 23 februarie curent. În legătură cu faptul că din anul 2017 au rămas 32 de cereri ce au fost acceptate de Comisia raională de administrație a fondului local de susținere socială a populației (din Fondul republican de susținere socială a populației, începând de 1 ianuarie 2018 nu se mai alocă surse pentru acordarea ajutoarelor materiale) Consiliul raional a alocat 43800 lei pentru ași onora obligațiunile asumate față de cetățenii raionului.

De la începutul anului 2018, în adresa președintelui raionului au parvenit 61 de petiții dintre care 45 de ordin financiar. La prima etapă dosarele depuse de către cetățeni analizează dna Viorica Dimitrenco, specialist superior al secției administrație publică. Deoarece 7 petiții n-au întrunit condițiile stipulate în Regulamentul de acordare a mijloacelor financiare, la ședința comisiei au fost examinate 38 de dosare. Din cauza că sursele financiare de care dispune bugetul raional sunt limitate, iar fondul de rezervă are altă destinație, 14 cereri au fost respinse. Astfel, ajutorul financiar vor primi 24 locuitori din diferite localități ai raionului care se află în cea mai grea situație de viață: sunt bolnavi de cancer, au suferit intervenții chirurgicale costisitoare, au rămas fără adăpost în urma incendiului sau au nimerit în alte circumstanțe dificile.

Decizia comisiei urmează să fie analizată și acceptată în întregime sau cu modificări la ședințele comisiilor consultative de specialitate, apoi aprobate la ședința Consiliului raional din 1 martie 2018.