Noutăți

Consiliul raional al elevilor în acțiune

La  4 ianuarie curent a avut loc ședința Consiliului raional al elevilor. Aceasta întrunire la care au fost prezenți elevii din 18 instituții de învățământ din raion a fost prezidată de Vlada Guțu, președintele Consiliului raional al elevilor, ales în mod democratic la ședința precedentă a consiliului.

În agenda de lucru a fost doar o chestiune, însă foarte importantă – elaborarea programului de activitate al CRE. Membrii consiliului au venit cu propuneri și inițiative atât interesante, cât și valoroase pentru elevii raionului și întreaga societate. Spre exemplu, pentru luna aprilie este preconizată desfășurarea campaniei cu caracter ecologic – „Un raion curat de la sat la sat” – cu implicarea masivă a elevilor din toate instituțiile de învățământ în salubrizarea și amenajarea localităților. Elevii se vor implica și în acțiuni de caritate. Astfel, în ajunul de Paști se vor organiza expoziții-târg. Banii acumulați prin vânzarea diferitor obiecte confecționate manual vor fi îndreptate spre procurarea produselor alimentare și altor mărfuri necesare pentru copii cu dizabilități, pedagogi pensionari și bătrâni ai satului.

Au fost planificate și concursuri care se vor desfășura la nivel local, apoi la cel raional. „O scrisoare mamei” – acest concurs al eseurilor se va finaliza în ajunul Zilei Internaționale a Femeii. Alt concurs sub genericul „Ștefan Vodă are talente” are menirea de a scoate din anonimat elevii cu capacități deosebite în diferite domenii. Grupurile-țintă vor elabora Regulamente pentru desfășurarea concursurilor nominalizate, expediindu-le colegilor din toate instituțiile de învățământ.

În programul de activitate sunt incluse și training-uri ce țin de orientarea în carieră și comunicare care vor fi desfășurate de specialiști în domeniu. Despre oportunitățile de dezvoltare socială va vorbi semenilor Vlada Guțu, împărtășind experiența acumulată în SUA.

Programul de activitate a fost aprobat unanim. Varianta electronică a programului va fi remisă în gimnazii și licee și va servi ca bază în activitatea consiliilor locale ale elevilor.

Până la sfârșitul anului școlar au fost preconizate trei ședințe în martie, aprilie și mai. În perioada între ședințe membrii consiliului vor activa în instituția sa de învățământ și vor comunica prin Facebook.

La finele ședinței elevii și-au expus părerea vizavi de necesitatea existenții CRE. „Consiliul raional al elevilor este bine-venit, deoarece face posibil schimbul larg de experiență care există în orice instituție și disimilarea ei. Elevii acumulează cunoștințe și abilități noi, cum ar fi prezentarea un discurs pentru un auditoriu mare, cunoașterea regulilor de comunicare și aplicarea lor în viața de zi cu zi”, au concluzionat membrii CRE. La mai mult și la mai bine!

Svetlana GUZGAN, specialist DGE, coordonator CRE

20170104_100628 20170104_104119 20170104_1041311 20170104_104504 20170104_105129 20170104_110510