Noutăți

Consiliul raional a aprobat corelarea bugetului pentru anul 2017

Ședința extraordinară a Consiliului raional din 23 noiembrie a fost prezidată de către dl Anatol Cârnu. Tradițional ședința s-a început cu onorarea drapelului de stat. La fel, tradițional, înainte de a începe activitatea propriu-zisă, au fost aduse felicitări cordiale și un buchet de flori consilierilor care și-au sărbătorit ziua de naștere între ședințele Consiliului raional.

De menționat, că ședința din 23 noiembrie s-a desfășurat în timp record datorită faptului că trei chestiuni de pe ordinea de zi au fost examinate foarte minuțios în cadrul ședințelor tuturor comisiilor consultative de specialitate și au primit aviz pozitiv al comisiilor.

Președintele raionului, dl Nicolae Molozea, și colegii consilieri au felicitat-o pe dna Aurica Cebotari, câștigătoarea concursului, cu numirea în funcția de șef al direcției asistență socială și protecția familiei. Dna Aurica Cebotari a mulțumit consilierii pentru conlucrarea rodnică pe care a avut-o pe parcursul activității comune și și-a exprimat speranța că Consiliul raional va acorda sprijinul necesar DASPF întru binele populației raionului.