Noutăți

Consiliul de Sănătate Publică a examinat probleme vitale

La 29 martie curent, a avut loc ședința Consiliului de Sănătate Publică, din 11 membri fiind prezenți 8. Dat fiind faptul că în ordinea de zi a ședinței au fost puse trei chestiuni importante, care vizează activitatea tuturor instituțiilor medicale au fost invitați la ședință șefii centrelor de sănătate Antonești, Crocmaz, Talmaza, Olănești, specialiștii spitalului raional, medicii de familie, dna Aurica Cebotari, șefa DASPF.

Chestiunea I. Dna Tatiana Nicolenco, director adjunct CS Ștefan Vodă, a raportat despre acordarea asistenţei medicale copiilor din raion pentru perioada anului 2017, făcând o analiză amplă a mortalității copiilor pe perioada respectivă și alimentației copiilor în primul an de viață. În a. 2017 în raionul Ștefan Vodă s-au născut 590 copii. Au atins vârsta de 1 an 715 copii (25 copii au venit în raion din alte localități). Din numărul total de copii, ce au atins vârsta de un an s-au aflat la alimentație naturală până la vârsta de 1 an 559 copii sau 78,2 procente. Cel mai înalt indice la alimentația la sân s-a înregistrat în CS Talmaza (73 copii din 86 copii, 84,9 procente), urmat de CS Olănești cu 81,7 procente. Cel mai jos indice s-a înregistrat în CS Crocmaz cu 41,4 procente. Pentru alimentația copiilor primului an de viață. Consiliul raional Ștefan Vodă a alocat în a. 2017 60500 lei, în special copiilor din familii social vulnerabile, familii numeroase, mame solitare, copii din duplex, copiilor cu patologii severe, prematurilor. Au fost supravegheați regulat la medicul de familie și echipa sa 711 copii, ceea ce constituie 99,4 procente. Din 9 cazuri de deces infantil 3 cazuri de deces puteau fi evitate /Brezoaia, Feștelița, Talmaza/. În 6 cazuri decesul a fost inevitabil din cauza bolilor incompatibile cu viața. În perioada de raportare au decedat 4 copii cu vârsta 1–18 ani. Indicele mortalității constituie 0,9 la 1000 copii.

În dezbateri, la întrebarea dnei Raisa Burduja, de ce depinde asigurarea copiilor cu hrană, la CS Olănești revine unui copil câte 183 lei, iar la CS Ștefan Vodă câte 46 lei, dna Nicolenco a răspuns că de numărul de copii aflați la evidență. CS Ștefan Vodă are 400 de copii, iar CS Olănești cu mult mai puțini.

Dl Vasile Gherman, membru Consiliului de Sănătate Publică, a punctat că este necesar de a face o selecție mai dură între părinții cu copii pentru alimentație, deoarece nimeresc părinți, care sunt bine asigurați și primesc hrană pentru copii și invers. Este necesar de venit către Consiliul raional cu argumente bune pentru a primi finanțe pentru hrana copiilor din familiile social vulnerabile.

Chestiunea II. Despre morbiditatea, mortalitatea şi invaliditatea primară prin maladii endocrine în raion în anul 2017, asigurarea cu preparate antidiabetice și sarcinile pentru anul 2018 a informat dna Nina Dolinschii, medic endocrinolog. Astfel, în a. 2017 comparativ cu a. 2016 s-a activizat lucrul de depistare a formelor latente a diabetului zaharat, asigurarea cu preparate antidiabetice a fost satisfăcătoare, tratamentul în staționarele de zi și la domiciliu a pacienților cu diabet zaharat ameliorează semnificativ starea lor și stopează dezvoltarea complicațiilor. Dna Dolinschi a menționat că activitatea desfășurată de către Școala Diabetului are rezultat pozitiv în educația pacienților. A diminuat incidența prin maladii endocrine de la 52,5 procente în 2016 la 40,8 procente în a. 2017, respectiv prin DZ: în 2016 – 35,5 procente, în 2017 -28,3. A scăzut invaliditatea primara prin diabet și alte maladii endocrine: în 2016 – 15 pacienți, în 2017 -13 pacienți, se atesta o descreștere a numărului deceselor persoanelor apte de munca: de la 11 la 3 in 2017, sunt în creștere în 2017 examinările de înaltă performanță. Totodata în a. 2017 a crescut numarul complicatiilor cronice, numarul amputatiilor membrelor inferioare de la 8 la 12. În total 87 persoane au amputatii de diferit nivel. Se observa o crestere a incidenţei prin maladiile glandei tiroide (a. 2017- 1131 persoane comparativ cu a. 2016 – 1070 persoane). În context, sunt oportune cazurile de tratament în stationarele de zi pentru pacientii cu DZ, este necesar de a spori arsenalul preparatelor compensate pentru pacientii cu osteoporoză diversă.

În dezbateri dna Nicolenco a subliniat că ar fi bine, ca Compania de asigurări să asigure cu teste și lanțete maturii. În context, dl V. Tiosa s-a dat cu părerea că pentru pacienții din categoriile vulnerabile, care procură teste în fiecare lună, 250 lei pentru un set sunt bani mari.

Dl Caraman a reproșat că s-au făcut în jurul la 30 mii de analize, dar s-au depistat foarte puțini bolnavi, cheltuielile fiind mari.

Nu este nici o continuitate în tratamentului acestor bolnavi, deoarece oamenii nu dispun de surse bănești și la indicația medicului de a procura medicamente pacienții acționează negativ, a adăugat dna Nicolenco.

Chestiunea III. Informația cu privire la situația epidemiologică la tuberculoză în raion în trimestru I al anului 2018 și măsurile de ameliorare, analiza cazurilor de deces a prezentat dna Parascovia Boian, șefa secției consultative. Tuberculoza reprezintă una dintre problemele prioritate ale sistemului de sănătate, iar prevenirea si controlul acestei a constituie obiectivul  strategic de interes național, a subliniat din start dna Boian. Pe parcursul ultimilor ani in republica dar și în raion datorită masurilor întreprinse în cadrul programelor naționale, teritoriale de control al tuberculozei au fost înregistrate unele succese prin reducerea incidenței prin tuberculoză cu 23 procente în ultimii 5 ani, majorarea ratei de succes în tratamentul tuberculozei, asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament. Cu toate acestea RM rămâne o țara cu cea mai înaltă incidența prin TB în Regiunea Europeana a OMS si cu cea mai mare rată a tuberculozei rezistente.

La moment se mențin cel puțin 3 motive de îngrijorare cu privire la severitatea situației tuberculozei actuale și anume: cazurile de îmbolnăvire la copii care atesta o situație epidemiologica nefavorabila, cu cazuri de tuberculoza nedepistata la adulți; cazurile de tuberculoză rezistentă la tratament; structura gravă a formelor de tuberculoza depistate atât la copii cât și la adulți. In perioada primelor trei luni ale anului 2018 situația prin tuberculoză în raion s-a agravat.

Incidența joasă la care s-a atras atenția în cadrul ședinței Consiliului de Sănătate Publică din noiembrie 2017, rezervele în lucrul de examinarea grupelor de risc și vigilența sporită la tuberculoză, structura morbidității cu pondere înaltă a cazurilor cu destrucție s-au complicat cu înregistrarea în raion a 3 cazuri de deces de tuberculoza, dintre care 1 caz de tuberculoza postmortem.

Morbiditatea în prin TB în I trimestru a. 2018 este cu ușoară tendință spre majorare față de I trimestru a. 2017. S-au înregistrat 9 cazuri noi de tuberculoza comparativ cu 7 cazuri în I trimestru a. 2017.

Repartizarea conform localităților: CS Antonești – 2 cazuri, unul depistat postmortem, CS Stefan Voda – 6 cazuri: Ștefan Voda – 1 caz, OMF Cioburciu – 1 caz, OMF Purcari – 1 caz, OMF Răscăieți – 1 caz, OFM Feștelița – 2 cazuri, CS Talmaza – 1 caz.

Din 9 cazuri de tuberculoză ponderea cazurilor cu destrucție și bacilifere constituie 6 cazuri sau 66,5 procente în raport cu 28,6 procente.

Mortalitatea prin tuberculoză constituie 4,2 la 100.000  populatie – 3 cazuri , din care 1 caz postmortem, în raport cu 1,4 – 1 caz I tr 2017.

Concluzii finale au fost următoarele: rămâne la nivel scăzut depistarea tuberculozei în rândurile populației, prin urmare nu este reflectată situația reală in teritoriu la aceasta infecție; sunt  rezerve la examinarea grupelor cu risc sporit de îmbolnăvire pentru a. 2017 (examinate – 82,4 procente), preponderent la contingentul migranți externi și interni – 71 procente, persoane fără loc stabil de trai -78%; insuficient sunt examinate clinic și radiologic persoanele din grupul de vigilenta sporita depistate cu simptoame sugestive la tuberculoza supuse examenului radiologic (supuse si neexaminate total 61 persoane în a. 2017); la nivel înalt este ponderea formelor distructive(66 procente); ponderea formelor neglijate (3 cazuri față de un în a. 2017); se face simțită necesitatea revederii listelor din grupa de risc și vigilență sporita cât și completarea lor.

În dezbateri dna Nicolenco a subliniat că persoanele din grupurile de risc și vigilență sporită, care nu au fost investigați radiologic sunt cei care se refuză categoric. Și este necesar un mare ajutor din partea APL de nivelul II, deoarece de multe ori constatăm o atitudine neserioasă din partea unor primari față de problemele tuberculozei. O altă problemă este lipsa cadrelor medicale și situația financiară precară a populației, care-i face să nu se adreseze la timp la medic.

Dl Gherman a menționat că la Consiliul raional n-a fost depus nici un demers unde s-ar fi cerut ajutor întru examinarea grupurilor de risc și vigilență sporită. Trebuie mai bine și mai intens de lucrat cu oamenii. De fiecare dată se găsește ieșire din situație, chiar și cu migranții și cu grupul social vulnerabil, a conchis vicepreședintele raionului.

Dna P. Boian a propus că în cazul persoanelor care refuză examinarea de lucrat cu toată familia și rudele pentru a-i convinge, iar dna Aurica Cibotari – să fie implicate echipele multidisciplinare din localități în problemele profilaxiei tuberculozei.

Proiectul cu modificările propuse în proiectul hotărârii a fost votat unanim.