Noutăți

Consilierii raonali s-au convocat în ședință

Astăzi, 13.10.2022, consilierii raionali s-au întrunit în sedință ordinară, condusă de către consilierul Nicolae Orlov (fracțiunea PSRM).

Conform ordinii de zi aprobate, consilierii au examinat și au aprobat mai multe proiecte de decizii, inclusiv cu privire la modul de executare a deciziilor Coinsiliului raional Ștefan Vodă; executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2022; modificarea Deciziei Consiliului raional nr.8/5 din 16.12.2021 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022,,; alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional și cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2022.

Din domeniul proprietăților publice, s-au discutat subiectele cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri imobile ale Consiliului raional Ștefan Vodă; cu privire la darea în locațiune a unii spațiu în incinta clădirii IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă; au fost supuse casării unele mjloace fixe aflate în gestiunea Aparatului președintelui raionului și un mijloc de transport și a fost aprobat Regulamentul de utilizare a mijloacelor de transport ale Consiliului raional Ștefan Vodă.

În redacție nouă s-a aprobat Regulmentul de activitate al direcției cultură, tineret, sport și turism și au fost stabilite taxele lunare de instruire în școlile de arte din raion.

Din domeniul asistenței sociale a fost discutată chestiunea cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.4/18 din 27.09.2018 Cu privire la reorganizarea Centrului pentru copii în situații de risc și Centrul de servicii specializate pentru copii cu dizabilități fizice.

S-au aprobat Programul teritorial de control al tuberculozei pentru anii 2022-2025 și  Actului Adițional nr.2 la Acordul de finanțare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.318 din 30.09.2021 pentru cofinanțarea unui proiect de investiții.

La compartimentul Diverse, șefa Direcției generale educație a adus la cunoștința consilierilor raionali rezultatele inventarierii bunurilor aflate la balanța Școlii auxiliare internat din s.Popeasca (supusă lichidării). Comisarul șef al Inspectoratului de Poliție, Andrei Trofimov a prezentat raportul de activitate al serviciului condus pentru 9 luni. Consilierii au luat act de informația prezentată, au intervenit cu întrebări și sugestii.