Noutăți

Consilierii raionali s-au întrunit astăzi în ședință

Astăzi, 19.05.2022, consilierii raionali s-au întrunit în sedință ordinară, condusă de către consiliera Axenia Pânzaru (fracțiunea PDM).

Conform ordinii de zi aprobate, consilierii au examinat 16 proiectele de decizii, dintre care cu privire la executarea bugetului raional; modificarea Deciziei Consiliului raional nr.8/5 din 16.12.2021 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022,,; alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional. Din domeniul proprietăților publice, s-au discutat subiectele referitor la formarea unor bunuri imobile prin separare și transmiterea în folosință a unor bunuri imobile ale Consiliului raional instituțiilor medico-sanitare publice. La fel s-a discutat referitor  la organizarea și desfășurarea odihnei și întremării sănătății copiilor și adolescenților pentru sezonul estival curent; s-a propus spre aprobare Statutului IP Gimnaziul ,,Academicianul Mitrofan Ciobanu,, din s.Copceac și componența consiliilor de administrare ale instituțiilor medico-sanitare publice din raion ș.a. În scopul continuității implementării Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020, a fost propus spre aprobare Planul anticoruție al Consiliului raional Ștefan Vodă pentru perioada 2022-2023. Pe marginea celor discutate s-au aprobat deciziile respective.

La compartimentul Diverse, consiliera Olga Ceapchi a solicitat axplicare în procesul de acordare a surselor financiare familiilor-gazdă a refugiațiilor din Ucraina. Problema a apărut la adresarea unui grup de locuitori din satul Crocmaz prezenți în sală, prin nemulțumirea legată de refuzul acordării compensațiilor respective. Petiționarilor le-a fost explicată procedura de acordare a surselor financiare în acest sens, menționându-se că evidența refugiaților, întocmirea și aprobarea listelor familiilor găzdașe ține de competența administrațuiei publice locale de nivelul I.