Noutăți

Consilierii raionali s-au convocat în ședință ordinară

Astăzi, 03.03.2022, consilierii raionali s-au convocat în sedință ordinară, condusă de către consilierul Iurie Pogor (fracțiunea PAS).

Pentru început, în legătură cu războiul din Urcaina s-a ținut un minut de reculegere pentru toți cei căzuți în ultimele 8 zile în țara vecină, indiferent de naționalitate și cetățenie și în contextul aniversării a 30-a de la războiul pentru integritatea și independența  Republicii Moldova s-a ținut minutul de reculegere în memoria celor căzuți în războiul din 1992.

Înainte de a începe lucrările propriu-zise ale ședinței, președintele raionului Vasile Maxim a adus la cunoștința celor prezenți situația în raion în legătură cu imigrarea cetățenilor ucraineni. S-a referit la gestionarea fluxului de refugiați și asistența acordată, acțiunile întreprinse de conducerea raionului de comun cu serviciile din subordinea Consiliului și cele desconcentrate din teritoriu.

Conform ordinii de zi aprobate, consilierii au examinat proiectele de decizii cu privire la bugetul raional, la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului,  organizarea şi desfăşurarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor din cadrul raionului Ștefan Vodă pentru sezonul estival 2022 și organizarea şi desfăşurarea încorporării în rândurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova şi în serviciul civil (de alternativă), primăvara-vara 2022 a recruţilor născuţi în anii 1995 – 2004 /I jumătate/.

Chestiunile din domeniul proprietăților publice, s-au referit la constituirea dreptului de superficie a unui sector de teren  și transmiterea unor bunuri proprietate publică Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. S-au  aprobat actele lucrărilor cadastrale de delimitare a două terenuri proprietate publică a Consiliului raional Ștefan Vodă, din intravilanul localității Talmaza, aferente obiectivului public și administrativ.

Au fost puse în discuție și aprobate: Programul de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din cadrul raionului Ştefan Vodă pentru anul curent (finanțat din sursele financiare alocate la bugetul raional  din contul transferurilor curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II, pentru infrastructura drumurilor. Sursele preconizate se estimează la 14708,9 ) și Regulamentul de activitate a Direcției cultură, tineret, sport și turism. La fel, la demersul Instituției Publice Gimnaziul “Ion Creangă” din satul Copceac, a fost schimbată denumirea Gimnaziului  în Instituție Publică “Academicianul Mitrofan Ciobanu”.

Alte două subiecte au ținut de coperările/parteneriatele Consiliului raional Ștefan Vodă, aprobate fiind două proiecte de decizie și anume: cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul raional Ștefan Vodă și Agenția de cooperare transfrontalieră ”EUROREGIUNEA DUNĂREA DE JOS” și aprobarea Actului adițional de modificare și completare a Acordului de Cooperare între Județul Vaslui din România și Raionul Ștefan Vodă din Republica Moldova.

La finele ședinței președintele raionului a înmânat Diploma de Onoare drei Adelina Barbăneagră, managera Incubatorului de Afaceri din Ștefan Vodă, pentru rezultatele obținute în anul 2021, în baza cărora IASV a fost desemnat ca cel mai bun Incubator al anului.