Noutăți

Consilierii raionali s-au convocat în prima ședință

La 14 noiembrie 2019 în conformitate cu Hotărârea CEC nr. 2876 din 07 noiembrie 2019,a fost convocată ședința de constituire a Consiliului raional Ștefan Vodă.

Conform art. 13, alin. (3) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, şedinţa de constituire a consiliului este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din numărul consilierilor aleşi.

Din  33  consilieri aleşi la şedinţa de astăzi sunt prezenţi 32 de consilieri. Absent este consilierul Iurie Moiseev. Ședința este deliberativă. La şedinţă asistă: Vadim Filipov – reprezentantul Comisiei Electorale Centrale.

Conform prevederilor art. 13, alin. (4) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, lucrările şedinţei de constituire a consiliului raional sunt conduse de cel mai în vârstă consilier dintre cei prezenţi, asistat de 1 sau 2 cei mai tineri consilieri.

În baza datelor despre consilieri, cel mai în vârstă este domnul Nicolae Orlov (anul nașterii 1944).

şi cei mai tineri sunt: 1. doamna, Harcenco Natalia (anul nașterii 1991) și al doilea domnul, Railean Alexandru (anul nașterii 1984).

Vadim Filipov, reprezentant al Comisiei Electorale Centrale a menționat: Stimaţi consilieri! Onorată asistenţă!

În conformitate cu Hotărârea CEC  nr. 2876 din 07 noiembrie 2019  pentru data 14 noiembrie 2019, ora 14.00, este convocată prima ședință a aleșilor din scrutinului din 20 ocotmbrie 2019 la funcția de consilier raional. Vreau să vă felicit cu rezultatele obținute, pentru încrederea acordată de către cetățeni și vă dorim succese mari.

Acum să dau citire hotărârii instanţei judecătoreşti din data de 01 noiembrie 2019 cu privire la legalitatea alegerilor din 20 octombrie 2019 pentru raionul Ştefan Vodă şi validarea consilierilor raionali

I Dînga Andrei BE ,,ACUM platf. DA și PAS”
2. Pălărie Maria BE ,ACUM platf. DA și PAS”
3. Ceapchi Olga BE ,,ACUM platf. DA și PAS”
4. Ungureanu Ion BE,,ACUM platf. DA și PAS”
5. Jigailo Ghenadie BE,,ACUM platf. DA și PAS”
6. Pavlicenco Alexandru BE,,ACUM platf. DA și PAS”
7. Ștefan Natalia BE,,ACUM platf. DA și PAS”
8. Șargarovschi Tatiana BE,,ACUM platf. DA și PAS”
9. Moraru Ion BE,,ACUM platf. DA și PAS”
10. Carauș Andrei BE,,ACUM platf. DA și PAS”
11. Lebedev Renat BE,,ACUM platf. DA și PAS”
12. Maxim Vasile PP PSRM
13. Anghel Gheorghe PP PSRM
t4. Croitoru Ion PP PSRM
15. Belous Aliona PP PSRM
16. Orlov Nicolae PP PSRM
17. Cauqnean Valeria PP PSRM
18. Malachi Vladimir PP PSRM
19. Flocea Elizaveta PP PSRMt
20. Grosu Trofim PP PSRM
21. Moiseev Iurie PDM
22. Baligari Vladimir PDM
23. PdtuaruAxania PDM
24. Railean Alexandru PDM
25. Tudoreanu Nicolae PDM
26. ZavaliqcaAnatolie PDM
27. Prutean Eugeniu PDM
28. Marin Zinaida PDM
29. Muntean Maria PDM
30. Iuresco Anatolie PCRM
31. Harcenco Natalia PP,,ȘOR”
32. Molozea Nicolae Candidat independent
33. Cociu Vladislav Candidat independent

Totodată țin să apreciez activitatea consiliului electoral de circumscripție nr.  32 care a activat în conformitate cu legislația și la un nivel înalt.

La şedinţa de constituire consiliului a fost discutată următoarea ordine de zi:

  1. Aducerea la cunoştinţă a hotărîrii privind atribuirea mandatelor de consilier şi înmânarea legitimaţiilor de consilier de către reprezentantul Comisiei Electorale Centrale.
  2. Iniţierea constituirii fracţiunilor, a alianţelor, a blocurilor.

(reprezentanții partidilor din componența Consiliului raional Ștefan Vodă).

  1. Iniţierea constituirii comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Ștefan Vodă.

(reprezentanții partidilor din componența Consiliului raional Ștefan Vodă).

În cadrul Consiliului raional au fost create 4 fracțiuni politice după cum urmează:

Partidul Acțiune și Solidaritate în număr de 5 persoane a format Fracţiunea PAS. Conform rezultatelor procesului-verbal 5 consilieri au votat pro. Președintele fracțiunii este dna Maria Pălărie, secretarul—dl Ion Ungureanu.

Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr în număr de 6 persoane a format Fracţiunea DA. Președintele fracțiunii este dna Natalia Ștefan, secretarul—dna Olga Ceapchi.

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a declarat constituirea Fracţiunii PSRM compusă din 9 consilieri. Președintele fracțiunii este dl Nicolae Olrov, secretarul- Valeria Caușnean.

Partidul Democrat din Republica Moldova a constituit Fracţiunii PDM compusă din 9 consilieri. Președintele fracțiunii este dl Vladimir Baligari, secretarul- Axenia Pînzari.

Ședința a fost închisă.