Noutăți

Consilierii raionali, convocați în ședință extraordinară

Ședința extraordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă a fost convocată pentru corelarea bugetului raional pentru anul 2016, deoarece transferurile din bugetul de stat s-au micșorat cu 1700000 lei. Deoarece toate chestiunile cu privire la finanțele publice (executarea bugetului raional pentru 6 luni ale anului 2016, modificarea deciziei Consiliului raional nr. 3/3 din 18 august 2016 „Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2016”, alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2016, corelarea bugetului raional pentru anul 2016) au fost examinate minuțios în cadrul ședințelor comisiilor consultative de specialitate, deciziile au fost aprobate prin votul tuturor consilierilor.

Cele mai multe discuții s-au purtat în legătură cu retragerea garanției de plată acordată de Consiliul raional. Conform legislației în vigoare Consiliul raional nu poate să fi ca garant pentru întreprinderea municipală „Apă Canal” fondatorul căreia este administrația publică locală de nivelul I, adică primăria urbei. La moment ÎM „Apă Canal” are datorii față de Banca Mondială în sumă de 2 mln 300 mii lei. Pentru soluționarea problemei este necesară reeșalonarea datoriei care va fi acceptată de Ministerul de Finanțe cu condiția că primăria Ștefan Vodă va prezenta garanția de plată. Consilierii Valeriu Beril, Vasile Buzu, Vasile Maxim, Iurie Moiseev, Eufrosinia Dubcovețchi, Ion Ungureanu și alții și-au exprimat îngrijorarea față de consumătorii de apă și canalizare din oraș, dar și de viitorul întreprinderii municipale, de aceea au susținut propunerea dlui Nicolae Molozea de a susține financiar, în măsura posibilităților, această întreprindere și în continuare. Pentru informare: din bugetul raional anterior au fost acordate 40 mii de dolari pentru stingerea creditului. Majoritatea consilierilor (22 din 30) au votat pentru retragerea garanției de plată.

Unanim au fost votate deciziile cu privire la aprobarea Acordului de Cooperare şi Înfrăţire între raionul Ştefan Vodă (Republica Moldova) și Judeţul Brașov (România), între raionul Ştefan Vodă (Republica Moldova) și judeţul Șwidnik (Polonia).dsc00054 dsc00055 dsc00060

Deciziile Consiliului raional vor fi publicate pe pagina web și în Monitorul Oficial al Consiliului raional.