Noutăți

Conlucrarea strânsă – cheia succesului

În data de 10 noiembrie 2020 angajații Serviciului Asistența Parentală Profesionistă (APP) și Serviciului Protecția Familiei și Copilului (SPFC) au participat la ședința Consiliului Pedagogic a gimnaziului Mihai Sârbu s. Cioburciu. S-a discutat situația copiilor din serviciul de tip familial (APP și tutelă/curatelă).

Colaborarea între angajații SPP și SPFC și colectivele pedagogice din instituțiile de învățământ este binevenită și necesară deoarece la mijloc este soarta copiilor rămași fără grija familiilor biologice din diferite motive. Numai cunoscând bine, din diferite surse, situația în care se află acești copiii, problemele cu care se confruntă familiile care le cresc și educă le poți acorda ajutorul specialiștilor DGASPF.

Mulțumim colectivului gimnaziului s. Cioburciu pentru colaborare și receptivitate.

DGASPF Ștefan Vodă