Noutăți

Conferința pedagogică din august 2018

Cel mai important for al pedagogilor, conferința din august, a aut loc la 23 august, în casa de cultură or. Ștefan Vodă. Au fost prezenți circa 430 de exponenți ai domeniului educație: echipele manageriale ale instituțiilor preuniversitare și de educație timpurie, cadrele didactice și de sprijin, activiști sindicali, elevi și părinți. Tradițional, au participat la conferință dl Nicolae Molozea, președintele raionului, vicepreședinții raionului dnii Vasile Gherman și Alexandru Pavlicenco, dl Victor Păgânu, consultant principal Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC).

Conferința pedagogică a fost precedată de organizarea și desfășurarea atelierelor de dezbateri și a conferințelor la nivel local, atelierelor de dezbateri raionale.

Dna Raisa Burduja a prezentat raportul de activitate pentru anul școlar 2017-2018 cu o analiză profundă a tuturor aspectelor de activitate. Reprezentanții atelierelor de dezbateri raionale au adus la cunoștința colegilor de breaslă și a ministerului de resort problemele existente și soluțiile de remediere identificate. Au fost abordate și problemele ce țin de competența MECC.

Dl Victor Păgînu a vorbit despre politicile educaționale elaborate de MECC, documentele normative, partea financiară a activității MECC, făcând accent pe măsurile întreprinse întru motivarea tinerilor specialiști de a lucra la școală. La finele discursului dumnealui a răspuns la întrebările parvenite de la cei prezenți în sală.

Președintele raionului, dl Nicolae Molozea, a mulțumit pedagogii pentru munca depusă cu mult suflet și responsabilitate. Dumnealui a informat că conducerea raionului cunoaște cu lux de amănunte problemele ce există în sistemul de educație și pune umărul pentru rezolvarea lor. Dl Molozea a îndemnat pedagogii să se implice activ în atragerea investițiilor prin diferite proiecte, deoarece din sursele proprii e greu de acoperit toate necesitățile existente. Una din provocări în acest sens a fost programul de minigranturi oferit de Fondul pentru tineri Ștefan Vodă. Președintele raionului a abordat și problema relațiilor dintre administrația publică locală de nivelul I și II. Nu este normal când primăria, fiind responsabilă pentru buna funcționare a grădinițelor de copii nu se implică în rezolvarea problemelor instituțiilor de învățământ care se află în subordinea Consiliului Raional și invers. Numai prin implicarea comună se poate de schimbat situația în mai bine, a conchis președintele raionului. Dumnealui s-a mai referit la problema alimentării copiilor în clasele gimnaziale și liceale aducând exemplu primăriei com. Răscăieți care, conform deciziei consiliului sătesc, a alocat surse financiare pentru alimentarea elevilor ciclului gimnazial. Președintele raionului a venit încă cu o provocare: Consiliul raional va aloca surse financiare în fiecare caz când consiliile locale vor decide să alimenteze elevii din fondul bugetului local. Rezultatele activității educaționale bucură, deși sunt și rezerve, a menționat președintele raionului. Consiliul Raional acordă atenție sporită sistemului de educație a raionului, fapte concrete care au fost aduse în raport și în discursurile vorbitorilor confirmă această afirmație. Astfel, este oportun și actual genericul conferinței „Împreună pentru educație de calitate”, a punctat dl Molozea.

La finele conferinței a fost primită rezoluția unde au fost indicate problemele stringente și propunerile ce vizează soluționare problemelor din sistem.