Noutăți

Conferința cadrelor didactice din august

La conferința pedagogică care a avut loc la 24 august în casa de cultură din centrul raional au participat 430 de reprezentanți din toate instituțiile preșcolare și preuniversitare, 60 la număr: managerii școlari, pedagogii, educatorii, părinții, elevii, primarii, liderii sindicali. Au fost prezenți vicepreședinții raionului, dnii Vasile Gherman și Alexandru Pavlicenco, dl Victor Păgînu, consultant principal al Direcției învățământ preuniversitar al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, dl Dumitru Ivanov, președintele Federației Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova.

Dna Raisa Burduja, șefa direcției generale educație, a prezentat raportul despre activitatea DGE Ștefan Vodă în anul de studii 2016-2017 „Acces, relevanță, calitate în educație – competențe pentru prezent și viitor”. Raportorul a făcut o analiză profundă cuprinzând practic toate aspectele de activitate, punând accent atât pe realizări, cât și pe problemele existente. (Cei interesați pot găsi raportul integral în rubrica site-ului „Rapoarte”.)

Totodată raportul a fost suplinit de către reprezentanții atelierelor de lucru care s-au desfășurat în ajunul conferenței. Astfel, s-au expus părerile și propunerile vizavi de problemele din sistem managerii, profesorii, educatorii, părinții, elevii, cadrele de sprijin, îndeplinind un formular și apreciind importanța prin punctaj.

Cel mai optimist discurs a avut dl Petru Berdos, director IP gimnaziul „Alexandru cel Bun” din s. Slobozia, deoarece dumnealui a vorbit despre realizările obținute pe parcursul anului de studii. Conform formularului, cel mai mare punctaj au acumulat următoarele chestiuni: elevii sunt permanent informați în legătură cu activitățile din școală, li se comunică ce se planifică și ce se va întâmpla; școala asigură participarea pentru toți elevii; școala promovează un mediu nonviolent și favorabil învățării; cadrele didactice participă la cursuri de educație pentru drepturile omului; școala formează la elevi abilități de rezolvare a problemelor. Dl Berdos a explicat cum, prin ce metode și activități s-a ajuns la acestea realizări. Este necesar de preluat bunele practici pentru a schimba situația spre bine în fiecare instituție de învățământ, a concluzionat dl Berdos.

Dna Angela Țih, directorul IP LT „Maria Bieșu” din Volintiri, având o altă misiune, a vorbit despre problemele identificate cu cel mai mic punctaj: cadrul didactic planifică lecția în comun cu elevii, cadrul didactic determină metodele învățării în comun cu elevii; școala dispune de servicii în funcție de necesitățile educative speciale ale elevilor; multe activități ale școlii sunt organizate de elevi; cadrele didactice antrenează elevii în activități de proiectare a obiectivelor învățării; elevii nu sunt umiliți în clasă și școală. Dna Țih a expus recomandările elaborate în comun pentru a depăși sau ameliora situația, mai mult, recomandările cu adevărat valoroase au avut ca țintă trei nivele – instituția, direcția generală educație și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Dna Țih din partea tuturor colegilor a cerut de la dl Păgânu, reprezentant al ministerul de resort, explicații referitor la trei probleme care stau la ordinea de zi foarte demult, însă nu se rezolvă: conținuturile curriculare sunt suprasolicitate, salariul pedagogilor pe departe nu este adecvat eforturilor depuse, neasigurarea cu cadre didactice. Dna Țih a exprimat convingerea că există soluții pentru fiecare problemă, probabil, nu există voință și dorință la nivel ierarhic de a le rezolva.

Cu interes viu au fost ascultate discursurile prezentate de către Ștefan Slujenco, învățător, gim. din s. Slobozia, Inga Gariuc, tânăr specialist, profesor de limba engleză, gim. „D. Cantemir”, Veronica Lungu, cadru didactic de sprijin, gim. s. Căplani, Vlada Guțu, eleva cl. XII a liceului „Ștefan Vodă”, președintele Consiliului raional al elevilor, membru Consiliului Național al Elevilor, părinții elevilor – Natalia Chioru din Talmaza și Tatiana Peresteanu din Ermoclia, Svetlana Băluță, director grădiniței de copii din s. Crocmaz, Aliona Neguriță, profesor de istorie și educație civică din gim. „M. Sîrghi” s. Cioburciu. Fiecare din vorbitori a expus părerile și recomandările atelierului de lucru din care au făcut parte.

Dl Păgânu în luarea sa de cuvânt a dat o apreciere înaltă a modului de desfășurare a conferinței, a informat prezența despre politicile ministerului în diferite domenii ale învățământului. În mare măsură profesorii au rămas dezamăgiți deoarece au auzit numai un răspuns mai sigur – pe parcursul anilor 2017-2020 va fi stabilit cadrul de referințe noi și conținuturile curriculare vor fi revăzute.

Dl Dumitru Ivanov a informat că salariul profesorilor de la 1 septembrie curent va fi majorat cu 11,3 procente și sindicatele au negociat mult cu guvernul care intenționa ca acest procent să fie cu mult mai mic. Dl Ivanov a chemat pedagogii să fie uniți și perseverenți – din cauza că acțiunile legale de protest au fost stopate, majorarea dorită a salariilor a fost imposibilă. Este necesar un sindicalism dur întru apărarea drepturilor pedagogilor. Făcând referirea la lipsa cadrelor didactice, dl Ivanov a chemat colectivele pedagogice să manifeste mai multă bunăvoință și toleranță față de tinerii specialiști, mai ales când este vorba de mărimea sarcinii didactice.

Vicepreședintele raionului, dl Vasile Gherman, a fost mulțumit de propunerile și soluțiile cu care au venit reprezentanții tuturor atelierelor de lucru, menționând că realizarea lor va contribui semnificativ la îmbunătățirea procesului instructiv-educativ, mai ales că unele nu cer bani, dar schimbarea atitudinii față de obligațiunile de serviciu. Diferența de atitudine a fost simțită foarte bine în timpul monitorizării pregătirii instituțiilor către noul an de studii: în unele școli a fost prezent colectivul didactic în funte cu managerii, deși mulți încă se aflau în concediu, în altele comisia raională a găsit numai lucrătorii auxiliari. Totalurile vor fi făcute la Ziua profesorilor cu menționarea celor care au atins cele mai bune rezultate. Aflându-se în aceleași condiții, izbutesc acei care doresc și care muncesc cu jertfire de sine (majoritatea managerilor, fiind în concediu, de facto zilnic erau în instituție pentru a organiza și supraveghea lucrările de reparație), a punctat dl Gherman. Al doilea subiect la care s-a referit vicepreședintele raionului a fost legat de bursele Consiliului raional pentru elevi cu performanțe. Din 25 de burse au fost oferite numai 13, deoarece au fost depuse puține dosare, iar acele depuse nu corespundeau Regulamentului. Problema va fi studiată pentru a schimba situația inadmisibilă. În concluzie, dl Gherman a făcut o afirmație: „Avem forțe organizatorice, putem mai mult, de aceia cer o mobilizare mai bună pentru a educa și instrui elevii la nivelul cerințelor de azi”.

La finele  forumului a fost primită o rezoluţie în care sunt stipulate obiectivele pentru noul an şcolar:

  • Asigurarea condițiilor optime pentru implementarea politicilor educaționale de stat;
  • Dotarea instituţiilor de învăţământ cu mijloace educaționale: TIC, mobilier, utilaj;
  • Promovarea învățământului centrat per elev, orientarea spre succes, implementarea strategiilor didactice, interactive și incluzive.
  • Elaborarea programelor educaționale pentru prevenirea și diminuarea absenteismului;
  • Asigurarea instituțiilor cu cadre bine pregătite;
  • Amenajarea și dotarea unui cabinet pentru desfășurarea activităților ce țin de ghidarea în carieră.
  • Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”