Noutăți

Conducerea raionului și primarii la sfat

Recent, la inițiativa conducerii raionului, în sala de ședință a Consiliului raional a avut loc o întrunire cu primarii și inginerii cadastrali din primăriile raionului, specialiștii din domeniul ecologic și siguranța alimentară. La aceasta întrevedere au fost puse în discuție probleme importante pentru administrația publică de nivelul I și II deoarece țin de siguranța, sănătatea și interesele economice ale populației. Consfătuirile cu primarii sunt necesare ambelor părți, a subliniat dl Nicolae Molozea, președintele raionului, deoarece prin conlucrare constructivă e mai ușor de rezolvat problemele social-economice care există la nivel local și raional.

Astfel, în centrul atenției au fost problemele ce țin de starea bazinelor acvatice și digului de pe râul Nistru. O informație la acest capitol a prezentat dl Iurie Deriughin, șeful direcției relații funciare și cadastru, fiind completat de dl Ion Morari, șeful Inspecției Ecologice Ștefan Vodă. Comisia raională având în componența reprezentanți ai organelor abilitate în domeniu a examinat starea bazinelor acvatice și a întocmit 126 procese-verbale cu indicarea neajunsurilor depistate. Acestea prescripții au fost remise arendașilor bazinelor acvatice pentru a lua, în termene stabilite, măsuri de rigoare. Deși există probleme ce țin de întocmirea unui șir de documente costisitoare, ele pot fi soluționate prin diferite metode, pe calea amiabilă, cu implicarea APL. Primarii satelor Feștelița, Purcari, Olănești, Slobozia și alții au făcut unele obiecții ce țin de activitatea comisiei raionale, dar și de activitatea Inspecției Ecologice, au venit și cu unele propuneri utile.

Reparația și întreținerea drumurilor de acces și locale din contul surselor ale fondului rutier – o altă chestiune de pe ordinea de zi cu multe semne de întrebare. Despre programul raional de reparație a drumurilor au vorbit dl Iurie Afanasiev, șeful direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri, și dna Ina Caliman, șefa direcției finanțe. Dl Nicolae Molozea, președintele raionului, a pus accentul pe necesitatea de fondare a întreprinderii municipale pentru întreținerea drumurilor, pe cooperarea dintre primării în vederea procurării tehnicii pentru profilarea drumurilor și deszăpezire pe timp de iarnă. Gestionarea corectă a surselor din fondul rutier din partea APL de nivelul I și II este o sarcină importantă și o premisa pentru ameliorarea situației ce ține de drumuri în raionul nostru.

Dra Adelina Barbăneagră, șefa direcției economie și integrare europeană, a adus la cunoștință că în Regulamentul de desfășurare a „Businessmanul anului” au parvenit schimbări. Sărbătoarea va avea loc la 16 iunie curent, în casa de cultură Ștefan Vodă. Fiecare primar va avea posibilitate să aprecieze, într-un mod sau altul, activitatea agenților economici din teritoriu.

Lipsa abatoarelor sau a punctelor de sacrificare a animalilor este o altă problemă care poate afecta locuitorii raionului în timpul cel mai apropiat, deoarece cetățenii care vor tăia porcii sau animale cornute în condiții casnice nu vor avea acces la piață pentru a vinde carnea. Despre măsurile întreprinse a informat specialistul ANSA dl Alexandru Roșca. Astfel, se vor deschide asemenea puncte în s. Olănești, Talmaza și Copceac unde va activa și medicul veterinar pentru a face toate analizele necesare.

În curând pe site va fi plasată informația ANSA despre activitatea medicilor veterinari, despre vaccinările gratuite și alte lucruri utile pentru locuitorii raionului.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”