Noutăți

Conducerea raionului a participat la evenimentul de omagiere a salvatorilor

Anual la 5 aprilie este marcată Ziua Salvatorului. Anul curent sărbătoarea are o semnificație specială pe motiv că a ajuns la aniversarea de 15 ani de la instituirea oficială prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.210/2008.

Cu acest prilej la Centrul Provizoriu pentru refugiații din Ucraina din s.Palanca a avut loc o acțiune de amploare la care au venit să împărtășească senimentul sărbătorii cu colaboratorii  IGSU din raioanele Ștefan Vodă, Căușeni, Căinari, mun.Chișinău: președintele raionului, Vasile Maxim, vicepreședintele, Vladimir Baligari; deputata în Parlamentul RM, Maria Pancu; președintele raionului Căușeni, Nicolae Gorban; șeful IGSU, colonelul Alexandru Oprea; șeful direcției regionale situații excepționale Căușeni, Cuciuc Ghenadie; șeful Inspectoratului de Poliție Ștefan Vodă, comisar principal Andrei Trofimov, șeful Inspectoratului de Poliție Căușeni, comisar principal Victor Șargarovschi; șeful adjunct al Direcției Regionale Est al IGPF, comisar principal Andrei Bulboacă; directorul Biroului Migrație și Azil, comisar principal Mihail Vodă; comandantul companiei cu dislocare în or.Căușeni UM1001 UGC a MAIN, maior Nicolae Balaban și alții.

În cadrul evenimentului oaspeții au adresat felicitări și au exprimat înalta recunoștință salvatorilor pentru efortul depus și rezultatele profesionale obţinute în activitatea ce asigură securitatea vieţilor omenești, bunurilor şi mediului în cazuri de incendii şi calamități naturale.

Președintele raionului a adat o apreciere activității colaboratorilor Direcției Regională Situații Excepționale Căușeni, inclusiv ai Secției Situații Excepționale Ștefan Vodă și a adus sincere mulțumiri pentru efortul depus zi de zi întru siguranța cetățenilor, dar și pentru colaborarea fructuoasă cu administrația raionului, subliniind că prezentul aduce o serie de provocări noi, specifice, și numai responsabilitatea demonstrată, conlucrarea, oferă posibilități de a găsi soluțiile pentru rezolvarea lor.

În semn confirmare a acelor menționate  președinte raionului a adus, în numele Consiliului raional Ștefan Vodă,  în dar colectivului Secției Situații Excepționale Ștefan Vodă un computer.

Iar șase angajați ai SSE Ștefan Vodă: Oleg Topor, șef al SSE Ștefan Vodă; Babilev Serghei, maior al serviciului intern, șef USP; Guțu Victor, plutonier al serviciului intern, salvator superior  al USP; Lazerev Andrei, sergent major al serviciului intern, salvator al USP; Batîr Ion, sergent major al serviciului intern, salvator al USP și Ganenco Iurie, plutonier major al serviciului intern, salvator al USP, pentru merite deosebite în exercitarea obligațiunilor funcționale și contribuție substanțială la realizarea politicilor de stat în domeniul protecțiie civile, au primit Diplomă de Onoare a Consiliului raional.

Scopul bine determinat, efortul și conlucrarea în interesul comunității, atrag și rezultate. Or, după cum s-a menționat, procesul valorificării potențialului Direcției Regională Situații Excepționale Căușeni în tot spectrul său de activitate preponderent se datorează susținerii permanenete a conducerii administrației publice funcționale.

Urmare colabării eficiente între IGSU al MAI și administrația raionului Ștefan Vodă, în lumina ultimelor evimente rezultate din situațiatia cu Ucraina, colonelul Alexandru Oprea (șef IGSU) în semn de înaltă recunoștință pentru colaborare constructivă și aport personal la realizarea politicilor și strategiilor IGSU al MAI, privind asistența și suportul orientat în gestionarea eficientă a fluxului migrațional în condițiile regimului situație de urgență (text Diplomă) i-a conferit președintelui raionlului Vasile Maxim Diploma de Merit.