Anunțuri Noutăți

Concursului Național „IMM – Model de Responsabilitate Socială”

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a lansat cea de-a 8-a ediție a Concursului Național „IMM – Model de Responsabilitate Socială”, care este organizat anual cu suportul partenerilor de dezvoltare și a companiilor social responsabile din Republica Moldova.

           Scopul concursului este de a promova principiile de responsabilitate socială corporativă în rândul  IMM-urilor și de a stimula întreprinderile active în acest domeniu  prin prezentarea unor exemple de succes pentru alți întreprinzători.

În cadrul Concursului vor fi decernate premiile pentru următoarele nominalizări:

  Protecţia mediului înconjurător;

  Grijă față de angajaţi;

  Grija față de piață;

  Integrarea socială şi sprijinul acordat comunităţii. 

Documentele necesare pentru aplicare la concurs:

Ghidul aplicantului

Formularul de aplicare rom

Formularul de aplicare rus

Declarația privind lipsa restanțelor 

Depunerea dosarelor se va face până la data de 20 septembrie.        

           PREMIUL MARE va fi oferit pentru realizarea acţiunilor importante în mai multe dintre domeniile menţionate.

Premierea câştigătorilor va avea loc în luna octombrie în cadrul Conferinţei Internaţionale a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, cu participarea activă a mediului de afaceri, reprezentanţilor administraţiilor publice centrale și locale, organizațiilor donatoare, partenerilor de dezvoltare, societăţii civile și mass-media.

Pentru întrebări suplimentare sau îndeplinirea formularului de aplicare vă puteţi adresa la Direcţia economie şi atragerea investiţiilor la numărul de telefon: 0 (242) 2-20-88,  2-20-81.