Anunțuri Noutăți

Concursul privind atribuirea dreptului de deservire a serviciilor de transport regulate

Consiliul raional Ștefan Vodă anunţă desfăşurarea concursului privind atribuirea dreptului de deservire a serviciilor regulate, după cum urmează:

 1. Ștefan Vodă 11.00 – Cioburciu 7.30;
 2. Ștefan Vodă 20.30 – Carahasani 08.45;
 3. Ștefan Vodă 14.00 – Talmaza 15.30;
 4. Ștefan Vodă 13.45 – Căplani 07.35;
 5. Ștefan Vodă 16.00 – Copceac 12.45;
 6. Grupul de servicii regulate Ștefan Vodă 06.00 – Slobozia 14.45 și Ștefan Vodă 17.10 – S.A. Căpșuna 17.40.

Concursul se va desfășura în data de 28 mai în incinta Consiliul raional ȘtefanVodă, or. Ștefan Vodă, str. Libertății, 1, etajul 2, biroul 22.

Pentru a participa la concurs, operatorii de transport rutier vor depune la Direcția Economie și Atragerea Investițiilor, Consiliul raional Ștefan Vodă, cu cel puţin 7 zile înainte de data desfăşurării concursului o cerere de forma stabilită în anexa nr.1 la Regulile de atribuire prin concurs a dreptului de deservire a rutelor regulate de călători al Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 854 din 28.07.2006. La cerere urmează a fi anexat pachetul de documente sigilat, separat pentru fiecare pachet de curse, care va cuprinde obligatoriu următoarele documente:

 • copia licenţei pentru activitatea de transport rutier de persoane prin servicii regulate, cu copiile conforme pentru vehiculele care urmează a fi antrenate la deservirea serviciului regulat;
 • copia certificatului de înmatriculare a mijlocului de transport;
 • copia raportului cu privire la inspecţia tehnică a mijlocului de transport;
 • copia certificatului de competenţă profesională a conducătorului auto;
 • documente confirmative de deţinere în arendă sau proprietate a bazei tehnico-materiale;
 • certificat referitor la defalcările în buget (în original).

La concurs nu sunt admişi operatorii de transport care în ultimul an de activitate au comis încălcări, în urma cărora le-a fost retras dreptul de deservire a uneia dintre rutele atribuite anterior, în actele cărora au fost depistate date eronate sau setul de documente este incomplet.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefonul de contact: (0242) 23029.