Anunțuri Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți

Concursul ”Premiul pentru realizări în domeniul calității produselor și serviciilor” – 2021.

 Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM), în parteneriat cu Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) și Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) Vă invită să participați la concursul ”Premiul pentru realizări în domeniul calității produselor și serviciilor” pentru anul 2021.

  La concurs sunt invitate să participe companii din țară, indiferent de forma juridico-organizațională, numărului de angajați și volumul producției. Participanții concursului vor avea posibilitatea de a examina realizările în domeniul managementului calității în comparație cu a concurenților și evidenția punctele slabe și căile de perfecționare.

  Premiile concursului oferă Laureaţilor și Diplomanților imaginea unui lider, reputația unei organizații fiabile care prestează servicii competitive şi de înaltă calitate.

Etapele concursului:

  • 02 februarie 2022 – lansarea concursului;
  • 31 martie 2022 – încheierea etapei de primire a cererilor de participare;
  • 04-15 aprilie 2022 – desfășurarea sondajului în rândul consumatorilor;
  • 18-29 aprilie 2022 – lucrul grupului de experți şi a comitetului organizatoric;
  • iunie 2022 – Ceremonia Oficială de premiere a învingătorilor în concurs.

  Companiile interesate de a participa la concurs sunt rugate să prezinte formularele de participare completate, la sediul CCI a RM sau să le expedieze la adresa de e-mail: premiul_calitatii@chamber.md, până la data de 31 martie 2022.

  Informaţii suplimentare:
Direcţia Evenimente de Afaceri, Târguri și Expoziții, tel.: 022 23 84 10.

  Setul de documente și regulamentul concursului:

  1. Regulamentul Concursului ”Premiul pentru realizări în domeniul calității produselor și serviciilor” pentru anul 2021.

https://chamber.md/wp-content/uploads/2022/02/Regulamentul-concursului-Premiul-Calit%C4%83%C8%9Bii.pdf

  1. Cerere de participarea pentru Concursul ”Premiul pentru realizări în domeniul calității produselor și serviciilor” – 2021

https://chamber.md/wp-content/uploads/2022/02/Cerere-de-participare.pdf

  1. Ancheta-Declarație a participantului la concursul ,,Premiul pentru realizări în domeniul calității produselor și serviciilor – 2021,,

https://chamber.md/wp-content/uploads/2022/02/Ancheta-Declata%C8%9Bie-a-Participantului.pdf

  Pentru suport informativ puteți apela specialistul din cadrul Direcției economie și atragerea investițiilor a Consiliului raional Ștefan Vodă: 0242-2-20-88.

Sursa: Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova