Noutăți

Concursul pentru funcția de manager al centrului social, ajuns la prima etapă

Conform deciziei Consiliului raional nr. 6/6 din 13 decembrie 2018 cu privire la dimisia dnei Natalia Caraion din funcția de manager al Centrului de asistență socială pentru cuplu mamă-copil și pentru copii în situații de risc din satul Olănești, funcția a fost declarată vacantă și a fost inițiată procedura de organizare și desfășurare a concursului la funcția de manager al Centrului de asistență socială pentru cuplu mamă-copil și pentru copii în situații de risc din satul Olănești. Comisia de concurs a fost instituită prin dispoziția președintelui raionului.

La 7 februarie curent, a avut loc prima etapa a concursului. Deoarece președintele comisiei, dl Nicolae Molozea, candidat la alegerile parlamentare, a fost degrevat din funcție de președinte a raionului, membrii comisiei au ales în calitate de președinte a comisiei de concurs pe dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului.

În cadrul ședinței au fost precaute două dosare depuse la concurs. Dat fiind faptul că dosarele prezentate au corespuns cerințelor concursului, ambele au fost acceptate pentru etapa a două a concursului. Membrii comisiei au stabilit data desfășurării concursului – 12 februarie curent, la ora 10.00, în sala de ședință a Consiliului raional. Au fost aprobate două variante de sarcini pentru proba scrisă și întrebările pentru interviu. Astfel, la concurs pentru funcția de manager al Centrului de asistență socială pentru cuplu mamă-copil și pentru copii în situații de risc din satul Olănești vor participa dna Maria Stavarachi, asistent social al centrului, actualmente șef interimar, și dna Cristina Pascaluță, psihologul centrului.