Anunțuri Noutăți

Concursul Național Anual „IMM – Model Sustenabil de Responsabilitate Socială”

Agenții economici din raionul Ștefan Vodă, care pe parcursul anului 2018 s-au implicat sau au desfășurat activități social corporative, pot participa la Concursul Național „IMM – Model sustenabil de Responsabilitate Socială”, ediția a X-a. Concursul este lansat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Gala premiilor se va desfășura în cadrul Conferinței Internaţionale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii 2019.

În cadrul concursului vor fi decernate premiile pentru următoarele nominalizări:

PREMIUL I. Protecția mediului înconjurător;

PREMIUL II. Grija față de angajați;

PREMIUL III. Grija față de piață;

PREMIUL IV. Integrare socială și sprijinul acordat comunității;

PREMIUL SPECIAL pentru alinierea strategiei de business la ODD și promovarea acestora;

PREMIUL MARE. Adoptarea unui model de afacere verde cu utilizarea responsabilă a resurselor.

Dosarele pot fi depuse în format electronic (scanate cu semnătură și ștampilă) la adresa office@odimm.md, până pe data de 10 noiembrie 2019, cu mențiunea „Concurs RSC”. Dosarele vor fi evaluate de o comisie de experți.

Pentru mai multe detalii, persoanele interesate pot contacta specialiștii ODIMM la adresa  oxana.constantinova@odimm.md sau la numărul (022) 22-45-20.

Responsabilitatea Socială Corporativă reprezintă un concept, care încurajează companiile să ia în considerare interesele societății prin asumarea responsabilității pentru impactul pe care-l au activitățile lor asupra comunității, clienților, angajaților, acționarilor și asupra mediului ambiant. Acest angajament trece dincolo de obligațiile statutare de a respecta legislația și se manifestă în acțiuni voluntare de îmbunătățire a calității vieții pentru angajați și familiile acestora, a comunității și a întregii societăți.

DEAI

Ghidul aplicantului RSC_2019

Formular de aplicare_RO_2019

Declaratia privind lipsa restantelor