Noutăți

Concursul literar „La izvoarele înțelepciunii” ajuns la a XXX-a ediție

Recent, în incinta IP LT Ștefan Vodă, s-a desfășurat etapa raională a tradiționalului concurs literar republican „La izvoarele înțelepciunii”, ediția a XXX-a. Anul acesta tematica acestei ediții jubiliare este consacrată scriitorului Lucian Blaga, de la a cărui naștere s-au împlinit 125 de ani.

Vasta activitate literară, opera poetică, dramatică și filozofică a fost studiată în baza bibliografiei recomandate. Elevii claselor a IX-XII, în cadrul etapei locale a concursului au fost încurajați și ajutați spre implicare și participare activă de către bibliotecari și profesorii de limbă și literatură română. Astfel, condiția obligatorie pentru a fi desemnat ca concurent în etapa raională a fost lecturarea romanului „Hronicul și cântecul vârstelor”, drama „Meșterul Manole”. De asemenea, accent deosebit și  efort intelectual au depus cei cointeresați pentru a citi și înțelege simbolicele mesaje poetice ale lui Blaga. Interes sporit elevii au manifestat față de versurile incluse în cunoscutele cicluri de poezii: „Poemele luminii”, „Pașii profetului”, ”În marea trecere”, „Nebănuitele trepte”, „Mirabila sămânță”, etc.

Tradițional, prima probă la etapa raională a constituit testul scris, cu posibilitatea de a acumula maximum punctaj. Aici, concurenții au avut de răspuns la diverse întrebări cu referire la importante date biografice, activitatea literară, publicistică, diplomatică, etc.

În cadrul probei orale, participanții au adus omagiu poetului printr-un recital de poezie. De elevi au fost selectate ca preferate următoarele: „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”, „Sufletul satului”, „Mirabila sămânță”, „Trei fețe”, etc. Au impresionat comentariile și propriile  lor viziuni asupra mesajului poetic simbolic redat cu mare măiestrie de Lucian Blaga.

La final, proba de creativitate a oferit concurenților oportunitatea de a se expune în favoarea importanței lecturilor pentru formarea și dezvoltarea unei personalități de succes.

Juriul a desemnat învingătorii, respectiv, locul III – Iurco Daniela, clasa a IX, IP gimnaziul „Alexandru cel Bun”, Slobozia, locul II- Jumiga Oxana, clasa a IX, IP gimnaziul din comuna Răscăieți. Locul I a revenit elevei Delev Gabriela, clasa XI, IPLT „Ștefan Vodă”, care va reprezenta raionul la etapa republicană a concursului.

Organizatorii, Direcția Generală Educație în colaborare cu Direcția Cultură, Tineret, Sport și Turism, Biblioteca Publică Orășenească Ștefan Vodă au oferit diplome și cadouri celor plasați în frunte, iar tuturor mențiuni pentru participare activă.

Zinaida PÎNZARI, specialist principal, metodist DGE