Noutăți Propuneri de proiecte

Concursul de granturi pentru susținerea grupurilor vulnerabile din Republica Moldova

În perioada 2016-2020 Fundația Est – Europeană implementează Programul „Cetățeni activi, comunități prospere” din resursele acordate de Guvernul Suediei. Unul dintre componente este Programul „ Susținerea Grupurilor Vulnerabile” care are scopul de a extinde accesul grupurilor vulnerabile din comunități la servicii sociale de calitate prin implicarea societății civile. Fundația Est-Europeană (FEE) va oferi suport partenerilor săi pentru a asista autoritățile locale și cetățenii din comunitățile selectate în procesul de integrare socială a grupurilor vulnerabile prin intermediul consolidării capacităților, creării de servicii sociale în parteneriat cu administrația publică locală și organizarea campaniilor de advocacy.

Prioritățile Programului
Programul de Granturi are drept scop să faciliteze accesul grupurilor vulnerabile la servicii sociale de calitate și să contribuie la integrarea acestora în viața socială.

FEE va oferi sprijin organizațiilor neguvernamentale care vor asigura parteneriat cu autoritățile locale pentru a crea mecanisme viabile de suport pentru grupurile defavorizate. Va fi oferit sprijin pentru a facilita accesul la serviciile sociale, juridice și medicale al grupurilor defavorizate din comunitate și va crea, de asemenea, posibilități de incluziune socială a acestor grupuri.

FEE va susține inițiativele care valorifică principiile de egalitate și nediscriminare, informare, participare și abilitare, responsabilitate socială și care contribuie la incluziunea socială.

Abordările şi prioritățile proiectelor vor fi identificate și aprobate de grupurile vulnerabile din comunitate, astfel încât să fie asigurată o evaluare a nevoilor realizată participativ, iar beneficiarii vor fi cei care vor deține dreptul asupra inițiativelor lansate.

Procesul de aplicare
Organizațiile participante vor depune o propunere completă ce va include următoarele informații:
1. Informații despre organizație, inclusiv toate informațiile relevante de contact.
2. Informații despre echipa proiectului, inclusiv CV-urile și responsabilitățile de proiect ale fiecărui membru al echipei.
3. Descrierea proiectului (solicitantul de grant trebuie să completeze formularul de aplicare oferit de FEE, acesta poate fi descărcat accesând linkul de la sfârșitul prezentului anunț.)

  1. Bugetul proiectului. Solicitantul de grant trebuie să completeze formularul de buget oferit de FEE. (acesta poate fi descărcat accesând linkul de la sfârșitul prezentului anunț)
  2. Descrierea narativă a bugetului cu indicarea sumelor necesare pentru fiecare tip de costuri;
  3. Alte documente și informații considerate necesare pentru a lua o decizie cu privire la aplicare (rezultatele proiectelor anterioare, imagini, clipuri video, broșuri, etc.).

Propunerile pot fi scrise în limba română, rusă sau engleză.

Fundația își rezervă dreptul de a nu acorda granturi în cazul în care calitatea propunerilor nu va îndeplini criteriile de mai sus și cerințele de selecție ale FEE.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 22 decembrie 2017.

Întrebările referitoare la acest concurs de granturi pot fi direcționate la adresa de email concurs@eef.md cu subiectul „Întrebări/Detalii Concurs de Granturi Suport Grupuri Vulnerabile”.

Modul de aplicare: Propunerile de proiect sigilate, care vor avea titlul „Concurs de granturi Suport Grupuri Vulnerabile” trebuie să fie depuse până la 22 decembrie 2017 la următoarea adresă: Fundaţia Est – Europeană, Str. 31 August 1989, 98, etaj 3 , MD-2004 Chişinău, Republica Moldova sau transmise în format electronic la următoarea adresă de e-mail: concurs@eef.md  cu următorul text în titlul mesajului: „ Concurs de granturi Suport Grupuri Vulnerabile”.

Suma maximă solicitată de la FEE nu va depăși 10 000 USD per proiect, dar este încurajată și identificarea surselor de co-finanțare.

Durata proiectului este stabilită de către organizațiile solicitante, dar nu va depăși 36 de luni.

Proiectele pot include următoarele, dar și alte tipuri de activități:

  • Activități de evaluare a percepției grupurilor vulnerabile despre serviciile sociale existente; ·
  • Activități de facilitare a incluziunii sociale în parteneriat cu Autoritățile Publice Locale și crearea de servicii sociale durabile, bazate pe necesitățile beneficiarilor;
  •  Activități de abilitare a grupurilor vulnerabile ca să-şi cunoască şi să-şi revendice drepturile;
  •  Activități de consolidare a capacităților directorilor și personalului din școli privind integrarea copiilor cu nevoi speciale în sistemul general de învățământ și activități de integrare școlară a acestor grupuri;                                                                  · Elaborarea materialelor metodologice pentru profesori, asistenți sociali, medici și alți profesioniști pentru a accesibiliza serviciile prestate;
  •  Crearea de centre comunitare incluzive, în parteneriat cu APL, care vor oferi sprijin copiilor, tinerilor, persoanelor în etate pentru a le facilita accesul la servicii sociale, juridice și medicale;                                       · Orice alte activități care contribuie la incluziunea grupurilor vulnerabile. 

Pentru mai multe informații va rugăm să apelați la numerele de telefon: Tel. +373 22 23 5343 (ext.118) sau să accesați următorul link: tor_grants_vulnerable_groups_cb_2017-rev-ab-sm_4986292.pdf. Întrebările referitoare la acest concurs de granturi pot fi direcționate și la adresa de email concurs@eef.md cu subiectul „Întrebări/Detalii Concurs de Granturi Suport Grupuri Vulnerabile”.

Documentele necesare pentru aplicare pot fi descărcate accesând linkurile de mai jos: 

                  Formularul FEE de Aplicare.   Modelul de Buget.