Noutăți Posturi Vacante

Concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Serviciului Integrare Europeană și Atragerea Investițiilor

Direcţia economie şi atragerea investiţiilor

anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Serviciului Integrare Europeană și Atragerea Investițiilor

Scopul general al funcţiei:Consolidarea capacităților comunităților APL și raionale în ceea ce privește atragerea investițiilor și valorificarea lor, transferul de cunoștințe și lecții acumulate.

Sarcini de bază:

  • Atragerea investițiilor și valorificarea lor;
  • Implementarea și supravegherea proiectelor la nivel de raion și comunitate;
  • Contribuirea la asigurarea durabilității obiectelor renovate.

Condiţii de participare la concurs

            Condiţii de bază:

  • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • posedarea limbii de stat;
  • capacitatea deplină de exerciţiu;
  • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
  • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul economiei. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu, managementul planificării durabile, cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice şi a interacţiunii acesteia cu alţi actori sociali din sectorul public şi cel privat, cunoaşterea computerului (Microsoft Office, Internet), abilităţi de organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, motivare, soluţionare a litigiilor, comunicare eficientă.

            Actele necesare: formularul de participare la concurs, copia buletinului de identitate, copia diplomei de studii, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei  pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar.)

Copiile documentelor  se  autentifică notarial  sau  se  prezintă  împreună  cu  originalele pentru  a  verifica  veridicitatea  lor.

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului timp de 10 de zile de la data publicării, pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1, etajul II, biroul 23,tel. 024223029.