Noutăți Posturi Vacante

Concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior

Direcţia economie şi atragerea investiţiilor

anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior

Scopul general al funcţiei:Determinarea direcţiilor prioritare, elaborarea şi  implementarea  strategiilor şi  programelor de  dezvoltare  social-economică  a  raionului,gestionarea  activităţii  de  antreprenoriat în  dezvoltarea  micului  business.

Sarcini de bază:

  • Analiza situaţiei generale  a  dezvoltării  social-economice a  raionului;
  • Analiza situaţiei  socio-economice a  tuturor  unităţilor  administrativ-teritoriale  din  raion;
  • Elaborarea pronosticului, a programelor  de  dezvoltare  social-economică a raionului  şi  analiza  de  realizare  a  lor;
  • Acordarea suportului  informaţional  şi  consultativ  privind  activitatea  antreprenorială,inclusiv  şi  micul

Condiţii de participare la concurs

            Condiţii de bază:

  • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • posedarea limbii de stat;
  • capacitatea deplină de exerciţiu;
  • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
  • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul economiei. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu, managementul planificării durabile, cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice şi a interacţiunii acesteia cu alţi actori sociali din sectorul public şi cel privat, cunoaşterea computerului (Microsoft Office, Internet), abilităţi de organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, motivare, soluţionare a litigiilor, comunicare eficientă.

            Actele necesare: formularul de participare la concurs, copia buletinului de identitate, copia diplomei de studii, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei  pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar.)

Copiile documentelor  se  autentifică notarial  sau  se  prezintă  împreună  cu  originalele pentru  a  verifica  veridicitatea  lor.

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului timp de 10 de zile de la data publicării, pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1, etajul II, biroul 23,tel. 024223029