Noutăți Posturi Vacante

Concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil șef al DASPF

Direcţia asistenţă socială și protecţia familiei  Ștefan Vodă

anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil șef

Scopul  general al funcţiei: organizarea planificării şi executării mijloacelor Fondului republican  şi ale fondului local de susţinere socială a populaţiei, conform prevederilor actelor normative din domeniu.

Cerințe: cetățean al Republicii Moldova, studii superioare în domeniul contabilităţii, posedarea  limbii de stat,  cunoașterea computerului (Microsoft Word, Excel, Internet), fără antecedente penale, apt de muncă din punct de vedere medical.  

Experienţa profesională: 3 ani de experienţă în domeniul contabilității.

Actele necesare pentru participarea la concurs: cv, c/actelor de studii, c/carnetului de muncă, c/actului de identitate, cererea de participare la concurs, certificat medical nr.086/e, cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere și alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională.

Actele necesare se vor depune timp de 20 de zile de la publicarea anunțului  pe adresa: or. Ștefan Vodă, str. Testemițanu,1, etajul 1, biroul 3.Tel: 0242 2-20-59.