Noutăți Posturi Vacante

Concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere de şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei

Consiliul raional Ştefan Vodă

anunţă concurs  repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere

de şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei 

Dreptul de a participa la concurs îl au cetăţenii Republicii Moldova, care corespund cerinţelor de încadrare în serviciul public, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cerinţelor specifice funcţiei publice vacante.

Scopul general al funcţiei:Contribuirea la dezvoltarea serviciilor sociale prin implementarea politicii statului în domeniul asistenţei sociale şi promovarea legislaţiei în domeniu.

Sarcini de bază:

– Organizarea şi dirijarea activităţii eficiente a Direcţiei în implementarea şi promovarea legislaţiei în domeniul asistenţei sociale şi a reţelei locale de asistenţi sociali.

– Dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici şi implementarea politicii de personal din cadrul Direcţiei.

– Monitorizarea eficacităţii prestării calităţii serviciilor sociale prin efectuarea analizei programelor locale de dezvoltare şi a serviciilor sociale dezvoltate la nivel local şi înaintarea propunerilor privind îmbunătăţirea acestora.

Condiţii de participare la concurs.

Condiţii de bază:

  • deţinerea cetăţeniei RM;
  • posedarea limbii de stat;
  • capacitatea deplină de exerciţiu;
  • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
  • neprivarea de dreptul de a ocupa funţii publice;
  • bibliografia concursului se va elibera la momentul depunerii dosarului de participare la concurs de către Serviciul resurse umane.

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul asistenţei sociale, drept, economie sau administraţie publică. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu, specificului funcţionării structurilor din domeniu, domeniului managerial strategic, 3 ani de experienţă profesională în domeniu, abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, Internet), abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, coordonare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

            Actele necesare: formularul de participare la concurs, copia buletinului de identitate, copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar).

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului pe parcursul a 20 zile calendaristice de la data de 14 octombrie până la 2 noiembrie curent, pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1 etajul III, biroul specialistului principal, Serviciul resurse umane (nr.313). Tel. 242-2-30-51, 069761022.