Anunțuri Noutăți Posturi Vacante

Concurs repetat pentru ocuparea funcţiei de execuţie

Consiliul raional Ştefan Vodă
Anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în  Direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri

Sarcini de bază:

– asigurarea construirii și întreținerii în limitele localităților a construcțiilor publice locale pe teritoriul raionului;
– întocmirea devizelor la construcție și reparație obiectelor de menire sociala;
– asigura coordonarea, verificarea și expertiza proiectelor tehnice la construcția și reparația obiectelor publice.
Termenul de depunere a actelor – 10 zile calendaristice de la data publicării avizului.
Condițiile de participare la concurs și alte detalii suplimentare aflați la tel. 0.242 2 24 01, 0.242 2 53 20